Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsländan planering, skapande skogen

Skapad 2020-01-14 10:27 i Siers förskola Varberg
Förskola
Skapande och konstruktion i skogen.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Se nedan

b. Vi har valt detta för att barnen ska bli utmanade i sitt skapande och sitt konstruerande. 

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen getts förutsättningar att:

Skapar och konstruerar värdefullt material till lek.

Skapar intresse och nyfikenhet för skapande.

3. Planerad tidsperiod:

 Januari-maj

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion och lärmiljö: tillföra nytt material till skogen och lärmiljöerna i och utanför förskolan, exempelvis rep.

 - Planerad undervisning: Vid utflykt.

 - Spontan undervisning: 

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: