Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk fysik - krafter och värme, år7

Skapad 2020-01-14 10:56 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Fysik
Varför faller allt till marken? Vilka krafter utsätts vi för varje dag utan att vi tänker på det? I det här arbetsområdet kommer du få stifta bekantskap med Isaac Newton och hans rörelselagar. Alpinåkaren och formel 1-föraren tycker båda två att friktion är bra, men olika mycket friktion. Vem som vill ha lite friktion och vem som vill ha mycket friktion kommer du få lära dig i detta arbetsområde. Alla har nog stött på vatten i sina tre faser, fast, flytande och gas och de allra flesta vet att temperaturen avgör vilken fas som vattnet befinner sig i. Temperaturen talar om hur kallt eller varmt något är, men hur sprids egentligen värme?

Innehåll

Tid: v.4-7

Du ska kunna: 

    * förklara hur olika krafter verkar på ett föremål
    * ge exempel på hur Newtons lagar märks i din vardag
    * beskriva och förklara hur friktion påverkar din vardag
    * beskriva och förklara vad vi menar med värme och hur den kan spridas
    * planera, genomföra och dokumentera försök och experiment

Bedömning:

Inlämningsuppgifter och läxförhör.

 

Matriser

Fy
Kunskapskrav - teori och lab fysik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Används då något moment innehåller någon form av fri redovisning, t ex en längre text, en powerpoint eller film.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Planera, genomföra, dokumentera
Det här handlar om vetenskaplig metod, att göra försök och att redovisa resultat och slutsatser.
Eleven kan genomföra, dokumentera och dra enkla slutsatser av experiment eller undersökningar.
Eleven kan på ett utvecklat sätt planera, genomföra, dokumentera och dra slutsatser av experiment eller undersökningar.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt planera, genomföra, dokumentera och dra slutsatser av experiment eller undersökningar samt beskriver felkällor och förbättringsområden.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Allmänt, hur du använder fysikaliska begrepp när du beskriver, förklarar och ger exempel.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Hur du beskriver krafter och ger exempel eller förklarar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Hur du använder partikelmodellen för att förklara fasövergångar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: