Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holes

Skapad 2020-01-14 10:57 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 6 Engelska
Does digging holes build character? What is a juvenile detention centre? What are the inmates really digging for? We will be exploring some of the answers to these questions as we read 'Holes' by Louis Sachar.

Innehåll

Goals: 

 • To be able to develop reading strategies which support reading comprehension. 
 • To develop the ability to analyse a book's setting, characters, themes, narrative structure, plot, language and narrative point of view.
 • To be able to improve your own reponses through discussion and feedback from others. 
 • To develop the ability to explore different perspectives.
 • To be able to track the different layers of the narrative running throughout the book.
 • To be able to make comparisons between how characters are conveyed in the book and how they are conveyed in the film.
 • To be able to use content in the text in your own writing production e.g writing a letter, newspaper article and information texts.

 Activities in the Unit include:

 • Exploring setting, themes, flashbacks, different narratives, character analysis.
 • Keeping a reading log.
 • Identifying areas for discussion.
 • Sharing responses to the text and widening your own perspective.
 • Identifying the significance of certain events.
 • Analysing language use in creating atmosphere.
 • Exploring figurative language.
 • Tracking character development.
 • Understanding and commenting on character's actions.
 • Developing vocabulary.
 • Using the content for writing letters, newspaper articles and information texts.

How the learning will be assessed:

 • How well you are able to read and understand the text at the literal and inferential level.
 • How well you answer the questions in your reading log. i.e in detail, referring to the text to support your own ideas and opinions. 
 • How well you are able to interpret events and give reasons for character's behaviour. 
 • How well you are able to express your own opinion and support your thoughts with quotes or references to the text using structural tools such as connecting words and phrases.
 • How well you are able to make inferences and deductions based on what you have read.  
 • How well you share your responses with others, developing the discussion, giving your thoughts and ideas. 
 • How well you are able to explore themes, flashbacks, dilemmas and the significance of various events in developing the narrative.
 • How well you are able to make comparisons.
 • How well you are able to use the content in the story in your own writing for a variety of purposes.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6

Matriser

En
Holes

E
C
A
Förstå tal
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan du välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Kommentera & jämföra
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: