Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Mandelblomman VT-20

Skapad 2020-01-14 12:58 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Matematik är problemlösning Matematik är så mycket mer än att bara räkna, att det kan vara att bygga lego, skapa och leka.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

 

Generativ fråga:  Vad är matematik?

Syfte: Matematik inbegriper mer än räknesätten

1b: MÅL ur Lpfö 18

 

Mål ur Lpfö 18:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttryck, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barngruppen visar stort intresse av siffror och att räkna.

Barnen är motiverade att skaffa sig kunskap för att kunna vara delaktiga i lek och sociala samspel.

Barngruppens behov för att vardagen ska fungera behöver man ha kunskap och tillgång till de olika matematiska begreppen.

Specifika mål

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse:

 • Genom att kunna använda orden för storlek och form kan barnen berätta  för oss pedagoger tex hur mycket frukt dem till ha.
 • Genom att använda almanacka och aktivitetstavla förstår barnen sambandet för tid och rum.
 • Förstår sin egen kunskap 

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

 

Förmågor:

 • Självständighet (jag kan själv) 
 • Problemlösare (turtagning,tid,form,)

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp:

 • Ösa/hälla
 • Mäta
 • Stor/liten
 • Kort/lång
 • Framför/bakom
 • Under/över
 • Siffror
 • Tiden
 • Färg 
 • Form
 • Före/ efter
 • Tiden 
 • Dubbelt/hälften
 • Mönster
 • Programmering
 • Matematiska begrepp

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18

Matriser

Reflektionsfrågor

Vad har hänt sedan förra gången?
Vad har vi gjort? Vad har vi sett?
Reflektioner
Hur gick det? Varför blev det så? Hur reagerade barnen på det vi gjorde? Vad fångade barnen? Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning? Hur fungerade lärmiljön som stöd för processen? Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften? Vilka strategier använde barnen? Vilka barn var delaktiga? Vilka reflektioner gjorde barnen? På vilket sätt bidrog vi pedagoger till barnens lärande?
Vilket lärande ser vi?
Vad är det barnen försöker förstå? Vad verkar de vilja undersöka? Vad vill vi som pedagoger att barnen ska förstå? Arbetar vi mot de mål som är uppsatta? Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?
Hur går vi vidare?
Vad och hur ska vi utmana? Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen? Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen? Vilka fakta behöver vi pedagoger söka för att komma vidare? Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga? Vilka arbetssätt och förhållningssätt ska vi använda? Vilka kunskaper behöver vi pedagoger för att kunna utmana barnen vidare?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: