Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - årskurs 7 2020

Skapad 2020-01-14 12:59 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna ska vi arbeta med antiken. Ni kommer då att möta karaktärer som Akilles, Sköna Helena, Paris med flera som vi hittar i Iliaden. Du kommer också att få bekanta dig med Odysseus. Mycket som fortfarande är av stor betydelse för oss idag kommer från grekerna och däribland dramat och lyriken. Under den här perioden kommer vi att sätta oss in i dramats värld. Vi kommer också att lägga fokus på hur man läser faktatexter på bästa och effektivaste

Innehåll

Mål

Du ska när det här arbetet är slut känna till de två viktiga grekiska verkan, Iliaden och Odyssén. Du ska också känna till vilka två huvudtyper av drama som var typiskt för antiken. 

  Med hjälp av den studieteknik som vi ägnar oss åt ska du veta hur du ska göra för att lära dig ett avsnitt på effektivaste sätt. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta i helklass, grupper och individuellt, beroende på vad det är vi ska ta oss an. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska kunna visa att du vet hur du ska göra när du läser ett nytt kapitel. Vi kommer den här gången att träna på en analog bok. Du kommer att få någon form av mindre läxförhör på detta. 

Du kommer att få göra en serie av Iliaden och Odyssén där du med hjälp av bilder och text visar att du har förstått de viktigaste dragen i verken. 

Du kommer att få göra en eller två scener ur ett grektiskt drama. 

 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Fg Läsamatris - Läsorienterad förståelse - bokklubb Percy Jackson

Du är på väg mot nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vad du fastnar för och lägger märke till i texten
Du hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar du tråden.
Du uttrycker när du känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt etc.
Du resonerar om dina egna och personerna i textens värderingar, övertygelser och känslor. Du jämför och ser skillnader mellan textens värld och din värld.
Du analyserar, tolkar och värderar.
Du ser textens händelser framför dig.
Du fyller själv ut en del tomrum i texten, dvs. för att förstå texten bättre fyller du på med saker som inte står där. Du har börjat läsa mellan raderna.
Du fyller själv ut flera typer av tomrum och du kan läsa mellan raderna.
Du skapar en helhet av textens delar tillsammans med dina egna upplevelser och erfarenheter.
Vad du tänker om textens innehåll – vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du försöker bygga dina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Hur du tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när du läser texten.
Du uttrycker tankar om något som du själv upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hänger ihop med texten
Du utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja genom att utifrån något i texten uttrycka tankar om något liknande som du själv upplevt eller har kunskap om.
Du utvecklar ditt resonemang genom att dra paralleller till samhället och världen eller andra texter på ett sammanhängande sätt.
Du drar paralleller mellan egna erfarenheter, samhället och världen samt andra texter.
Funderingar och frågor som texten väcker hos dig
Du uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen
------------------->
----------------->
Du uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Vad du tycker om texten och hur du då resonerar
Du värderar texten utan att motivera
Du värderar texten och börjar motivera dina åsikter med hjälp av frågor.
Du värderar texten och motiverar dina åsikter
Du värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: