Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Jorden!

Skapad 2020-01-14 13:32 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
Geografi, vecka 2 - 11. Jordens yta, endogena och exogena processer! Genomgångar, kartövningar, experiment, grupparbete att göra en egen ö.

Innehåll

 

Geografi VT20

 Jordens yta, endogena och exogena processer!

 Syfte

 Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om den jord vi lever på. Vi kommer då att beröra ytligt vissa bitar och fördjupa oss inom andra, det vi fokuserar på är: Jordens yta, endogena och exogena processer, klimat, väder och klimatförändringar. Samspelet mellan dessa processer leder till: Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel: översvämningar, torka, jordbävningar och vilka konsekvenser det går för natur- och kulturlandskapet.

 Vi ska också prata och arbeta med kartor och var på jorden länder ligger.

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka på vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

  Centralt innehåll

·       Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

 ·       På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

·       Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

  Genomgång

                       Genomgångar på tavlan tillsammans med bilder, diskussioner och film.

 Arbetsupplägg, Övningar med bild,

 

                      Övningar med bilder, Vad? Hur? Varför? Konsekvenser, 2 personer per lektion. 

Youtube klipp, vad visar klippet? Vad? Hur? Varför? Konsekvenser av det? Vad är det? Hur har det uppkommit? Vad kan det ge för konsekvenser? 

                       Jordens uppbyggnad och nedbrytning. 

                      Seterra, https://online.seterra.com/sv att öva kartor på via datorn.

 Ön/Ert land 

Grupparbete plansch, två-och-två, ni skapar ett eget land. Obligatoriskt att ha med: Fjäll/berg, flod, sjö, skog, odlingsområden, infrastruktur, stad, byar, befolkning, teckenförklaring. Befolkning, var bor de, klimat, klimatzoner, naturresurser. Besvara frågan Varför… hela tiden. 

Ni kan själva fylla på mer innehåll i ert land utifrån de kartor som vi arbetat med. 

Tid, 2 veckor!

  Böcker 

Geografiboken GE 7-9, Utkik

 

                      Med kartor jorden runt                                                   Sidan 20 - 39 

                      Jordens uppbyggnad, endogena processer                        PowerPoint på tavlan 

                      Bildanalys, orsak och konsekvens                                 Sidan 10 – 11 

                      Bildanalys endogena och exogena processer                      Bildspel dator                

                      Väder, klimat och vegetation                                         Sidan 72 - 104

 Tid

 

                      Vecka 2 – 11! 

                      Kartarbete löpande fram till vecka 8, förhör.                V. 2 - 8 

                      Jordens uppbyggnad                                                      V. 2 

                      Bildanalys                                                                      V. 3 

                      Väder, klimat och vegetation                                        V. 3 – 6 

                      Klimatförändringar                                                        V. 7 – 8 

                      Ön                                                                                  V. 8 - 11

 

  Prov              Väder, klimat och vegetation                                        V. 7

 

Betygskriterier

 

 

 

Förmågor/Betyg

E

C

A

 

Centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På olika sätt kunna identifiera sårbara platser och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

  

 

 

 

 

Källkritik

 

 

 

Eleven har förmåga att använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur…

 

Visar det:

Genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av naturgivna risker och hot, som till exempel: översvämningar, torka, jordbävningar, etc.

Enkelt resonemang om, relativt bra!

-Vad

-Hur

-Varför

-Konsekvenser

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan resonera om hur sårbara platser kan identifieras och redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar för att förebygga risker för människa, samhälle och natur.

 

 

Att kunna kritiskt positivt/negativt kunna granska våra kartor, och den information vi läser.

 

 

Eleven har förmåga att använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur…

 

 

Visar det:

Genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av naturgivna risker och hot, som till exempel: översvämningar, torka, jordbävningar, etc.

…och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Resonemang om, bra!

-Vad

-Hur

-Varför

-Konsekvenser

 

 

  

Eleven kan resonera om hur sårbara platser kan identifieras och redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar för att förebygga risker för människa, samhälle och natur.

 

 

Eleven har förmåga att använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

  

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur…

 

 

Visar det:

Genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av naturgivna risker och hot, som till exempel: översvämningar, torka, jordbävningar, etc.

 

 

…och vilka orsaker o konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Välutvecklat resonemang om, mycket bra!

-Vad

-Hur

-Varför

-Konsekvenser

Eleven kan resonera om hur sårbara platser kan identifieras och redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar för att förebygga risker för människa, samhälle och natur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: