👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-14 13:56 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 6 – 0 Historia
Det finns en period i vår historia som vi kallar stormaktstiden. Sverige var under den här tiden ett stort och mäktigt rike. Stormaktstiden började när Gustav II Adolf blev kung år 1611 och slutade när kung Karl XII dog på slagfältet 1718. Under denna tid händer det mycket i Sverige. Sverige utkämpar under denna tidsepok många krig som tar hårt på ekonomi och folket. Under 1600 talet tar även de grymma häxjakterna fart. Men det händer även saker som vi än i dag kan se spår av bland annat delas landet in i län, postverket grundas och Sveriges första tidning startar.

Innehåll

Under arbetet med Stormaktstiden kommer vi att:

Läsa och samtala om regenter och viktiga händelser i vår läromedelsbok: PULS Historia

Titta på filmer om Stormaktstiden  - Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X Gustav och Karl XI, Karl XII, Vasaskeppet, Häxprocessen.

Arbeta med instuderingsfrågor och inlämningsarbete.

 

Du kommer att ges möjlighet till att utveckla din förmåga att:

* ha förståelse för hur och varför Sverige blev en stormakt under 1600-talet

* känna till några kända personer som levde under 1600-talet, tex Gustav II Adolf, Drottning Kristina och Karl XII

* känna till viktiga händelser 

* känna till och förstå hur vanliga människor levde och hur krigen påverkade dem

* kunna använda och förstå olika begrepp

* Söka och använda information från olika historiska källor

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* redogöra för hur Sverige kunde bli en stormakt

* kunna redogöra för någon viktig person som levde på 1600-talet

* kunna redogöra för olika historiska begrepp

* förstå hur vanliga människor levde och hur krigen påverkade dem

söka och använda dig av information

 

Uppgifter

 • Kungen och hans dotter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6