Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder - form och figurer

Skapad 2020-01-14 14:02 i Östergårdsskolan Halmstad
Konstens grunder. Används till FBKL.
Grundskola 4 – 9 Bild
Ni kommer nu arbeta med konstens sju grunder. Ni har arbetat med linjer och är nu inne på form och figur.

Innehåll

Former kan vara i 2D  eller 3D. 

De kan vara geometriska former (cirkel, kvadrat, triangel osv) eller organiska former (från naturen, ex blad). 

Figurer är en linje där ändarna möts (2D), ex en kvadrat medan en form är när figuren är i 3D och en kvadrat blir en kub.

Relaterad bildRelaterad bild

 

Se film hur du jobbar med skuggning av former. 

https://www.youtube.com/watch?v=aUxwzFy1rPs

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Matris årskurs 6 - Bild

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Använda tekniker, verktyg och material
(Du ska känna till och kunna använda olika material, tekniker och verktyg. Du ska kunna olika begrepp inom bilden som tillhör de olika teknikerna, materialet och verktygen, exempelvis stompf, skuggpenna, blockbokstäver osv.)
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt välformulerat och varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och välformulerat sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Handlingskraft
(Du ska själv föra ditt arbete framåt. Lyssna på genomgången och arbeta aktivt under lektionen. )
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Ord och begrepp
(Du ska kunna använda de ord och begrepp som tillhör bildens värld. Exempelvis: stompf, primärfärg, skuggning osv).
Du kan några få ord som tillhör bildens värld och du använder dem ibland.
Din användning av ord och begrepp som tillhör bildens värld är relativt god och du försöker ständigt lära dig nya ord och begrepp.
Du har en god användning av ord och begrepp som tillhör bildens värld eftersom du kan många ord och använder dem vid rätt tillfällen.

Bl
Bedömningsmatris Bild årskurs 7-9

Har bedömts under terminen
E
C
A
Tekniker
Eleven ska skapa bilder med olika digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg och kunna behärska olika former av material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dess kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Ansvar
Hur aktiv är eleven under arbetets gång och hur självgående är eleven.Eleven ska även kunna berätta vad denna gör när läraren frågar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Begrepp
Eleven använder ord som tillhör bildens/konstens värld.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Bl
Bedömningsmatris årskurs 4-5

Ej nått målen
Nått målen
Mer än väl nått målen
Hur du använder materialet
3. Hur du använder materialet I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på olika sätt för att skapa olika uttryck. (Du känner till att det finns olika verktyg, blyertspennor med olika egenskaper, skuggtekniker, olika slags underlag eller papper samt olika färger med kombinationer som används för att få fram det du vill.)
Du har i huvudsak ett fungerande sätt när du använder olika pennor, tekniker, färger och former. Detta innebär att du kan använda dig utav primär - och sekundärfärgerna och förstår grunderna i skuggteknik. Du behöver ibland lite hjälp med hur vissa verktyg fungerar men kan klara dig ganska bra på egen hand. Att tänka på: Lita på att du själv kan besluta vad du skall använda för material och teknik.
När du har bestämt dig för vilka uttrycksformer du vill använda dig utav, har du ett relativt välfungerande och varierat arbetssätt som visar att du hanterar både verktyg och tekniker bra. Du använder läraren som bollplank när du blir lite osäker.
Initiativ och fokus
6. Initiativ och fokus Under arbetsprocessen (Läraren ser hur aktiv du är under arbetets gång. Det är viktigt att du själv jobbar hela tiden utan att läraren skall behöva säga åt dig att göra det. Ibland frågar läraren vad det är du gör och varför och då skall du vara förberedd med att kunna svara. Tänk på att det ju finns en mening med det du gör.)
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, vilket betyder att läraren bara ibland behöver hjälpa dig att hitta fokus eller se till att du arbetar med det du skall. Att tänka på: Försök att alltid ha rätt fokus på lektionen och fundera en extra gång på om du verkligen behöver fråga om hjälp - kanske har du själv svaret? Tänk på att kunna förklara för läraren vad det är du gör och varför.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt, vilket innebär att du har en ungefärlig plan för var du vill göra och hur du skall kunna genomföra den. Du kan förklara hur du tänkt gällande idén från början och kan behöva ändra den för att utveckla den under arbetets gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: