Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6

Skapad 2020-01-14 14:05 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Vi kommer under början av vårterminen att undersöka främst 1700-1800 talets historia. Detta var en period när det hände många avgörande saker som t.ex: europeerna fick mer kontakt med världen runtomkring, många nya idéer kom fram om hur ett land ska styras, vetenskapen gav oss avgörande kunskaper om medicin, fler och fler slutade leva som bönder för att istället arbeta i de växande städerna i industrier.

Innehåll

Planering:

Vecka 3: Vi repeterar och blickar tillbaka på 1500-1600 - talet med fokus på Gustav Vasa, reformationen, upptäcksresorna och stormaktstiden.

Sedan hamnar fokus mer på 1700 - 1800-talet

(Jag skriver upp sidor från boken i parentes som du kan studera om du vill hänga med ännu bättre och som du ska studera om du av någon anledning varit borta)

Vecka 4: Vi arbetar med Sverige och Nordens globala utbyten.  (86 - 91)

Vecka 5: Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen. (92 - 97)

Vecka 6: Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige (98 - 101)

+ fokus på historiska källor och källkritik. (102 - 107)

Vecka 7: Spår av historien i vår tid (110 - 115)

Vecka 8: Utvecklingslinjer (126 - 136)

Vecka 10-11: Jämförande skrivuppgift ihop med svenskan - Då och nu.

 

Hur ska du visa dina kunskaper:

1. Som vanligt - vara aktiv på lektionerna och göra uppgifterna så bra du kan.

Du kommer också att få göra några större uppgifter som att:

2. Övning i att resonera kring orsaker och konsekvenser - jordbrukets omvandling och den stora folkökningen. (Vecka 5/6)

3. Uppgift om att arbeta källkritiskt och hur man använder källor (Vecka 6/7)

4. Samtalsövning om spåren av historien i vår tid (Vecka 8)

5. Jämförande skrivuppgift ihop med svenskan vecka 10-11

 

De förmågor som är centrala i historia och som du ska träna på och som jag bedömer hos dig är:

  • Dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
  • Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av det som hänt i historien
  • Hur du kan koppla saker och händelser från historien till vår tid
  • Hur du använder källor och resonerat om deras användbarhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: