Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska v. 2-11 Chez nous 3 chapitre 2

Skapad 2020-01-14 14:11 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
I Chez Nous 3 kapitel 2 jobbar vi med ord som har med kärlek och semester att göra. Vi arbetar även med demonstrativa pronomen, verbet pouvoir, adjektivets böjning, verben finir och vouloir, ordningstal, pronomen som direkt objekt och verbet attendre. Realiaavsnittet handlar om Monaco.

Innehåll

Innehåll:

Arbetsområdet handlar om Kärlek. Du kommer att lära dig kärleksord, ord för att tala om obesvarad kärlek och ord som har med kärlek och semester och göra. Du kommer att lära dig om  några kända par.

För att utveckla ditt språk kommer vi repetera regelbundna -er verb och några oregelbundna verb, du kommer också att lära dig böja -ir verb, -re-verb samt verben pouvoir och vouloir.

Vi kommer också gå igenom demonstrativa pronomen, adjektivböjning, ordningstal och pronomen som direkt objekt.

Arbetssätt:

Vi kommer i första hand arbeta med läromedlet, Chez Nous 3, kapitel 2a, 2b och 2c. Dessa kapitel finns på sidorna 31-45 i textboken samt sidorna 50-77 i övningsbok. Ord/fraser och verb kommer att finnas på Quizlet. Ordkunskap/grammatik år 8.  Vi  kommer att arbeta med datorer i klassrummet, främst med övningsmästaren och kahoot/quizizz.. Med övningsmästaren kan du även arbeta med hemma.

 

 

Inför provet v 11  måste du repetera:

Tillfälle 1 (30 minuter)

1. Text 2a "Je t'aime" TB s 32-33, ÖB 

2. Demonstrativa pronomen TB 33 + ÖB

4. Tout est bien qui finit bien TB s 36-37 , ÖB 

6 -ir verb (ex finir) TB s 38, ÖB , häftet 

Tillfälle 2 (30 minuter)

8. Text 2c "Mon premier amour " TB s 40-41 , Öb

9. - re verb (ex attendre) TB s 42, Öb,  häftet

10. Futurum TB s 29

 

åk 8 har när- och distansundervisning v 11 -12 och de skriver provet enligt:

8b, 8d : v 11 måndag (tillfälle1)

            v 12 tisdag (tillfälle 2)

 

8a, 8c : v 11  tisdag (tillfälle 1)

             v 11 torsdag : (tillfälle 2)

De som vill, kan skriva hela provet vid första tillfälle. 

 

Uppgifter

  • planering v2-11

  • Couples_celebres

  • -ir verb

  • nouvelles en francais

Matriser

Kunskapskrav moderna språk

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: