Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moral och etik - livsviktiga frågor - åk 5-Utkik

Skapad 2020-01-14 14:50 i Spängerskolan Kristianstad
I det här arbetet kommer vi att diskutera livsfrågor, vad det är att vara en bra kamrat, syn på kärlek och livet efter döden i olika religioner. Vi kommer att ta upp frågan om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor. Arbetet kommer att pågå under veckorna 45-48.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera livsfrågor och religion. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, vad ett bra liv är och på vad som händer efter döden. Vad betyder religion och livsåskådning och vad kan det betyda för människor att ha en tro?

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att samtala och reflektera över livsfrågor. Vad betyder det att göra gott? Finns det olika sätt att se på det? Skapelseberättelsen kontra Big bang, vad likt - vad är olikt? Döden - vad händer sedan?
Tanken är att sätta igång tankar, reflektioner och samtal om den här typen av frågor. På vilket sätt liknar och skiljer sig religionerna från varandra?

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet kommer vi att arbeta med punkterna om religion och livsåskådning.
Hur speglar de böcker, filmer, social medier, data/TV-spel och musik vi möter frågor om vad som är viktigt i livet, och vad det betyder att vara en bra kompis?
Vad säger de olika religionerna om vad som händer efter döden?
Vad betyder det för människor att ha en tro?

Konkretisering av mål

I det här arbetet är målet att du ska kunna:

- diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer, och vad tro kan betyda för olika människor.
- fundera över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera det.
- diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
- använda begrepp som vi talat om.
- söka information och tala om hur källorna kan användas.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med frågor till texten "Livsviktiga frågor" från Utkik sid 136-145. Du skall skriva fem frågor med svar till texten "Etik" sid 146-157. Vi diskuterar dessa frågor i klassen. Du kommer också att reflektera över hur pojkar och flickor framställs i de olika källor. Vi kommer att läsa texter och se film om heliga platser inom kristendomen.

 

Uppgifter

  • Till so prov fredag 14 feb

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP Livsfrågor och religion

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang tex musik, skönlitterära böcker, social medier mm och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang tex musik, skönlitterära böcker, social medier mm och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang tex musik, skönlitterära böcker, social medier mm och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor tex vad är en bra kamrat, vad är viktigt i livet och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor tex vad är en bra kamrat, vad är viktigt i livet och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor tex vad är en bra kamrat, vad är viktigt i livet och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om olika livsfrågor och använder då olika typer av källor tex musiktexter, filmer, sociala medier på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om olika livsfrågor och använder då olika typer av källor tex musiktexter, filmer, sociala medier på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om olika livsfrågor och använder då olika typer av källor tex musiktexter, filmer, sociala medier på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: