Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar på vintern

Skapad 2020-01-14 15:00 i Sånnaskolan Kristianstad
Beskrivning av mål, innehåll och bedömning gällande temat "Fåglar"
Grundskola 2 Biologi Svenska
Vi arbetar med temat stannfåglar.

Innehåll

Till eleven:

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna berätta om några olika fåglars utseende
 • du ska kunna förklara varför vissa fåglar flyttar på vintern
 • du ska med hjälp av det du har lärt dig skriva en enkel faktatext som andra kan läsa och förstå
 • du ska kunna söka information i faktatexter och från filmerUnder arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer om olika fåglar
 • läsa faktatexter
 • arbeta med bilder för att förtydliga texterna
 • göra olika övningar för att sortera fåglar utifrån deras egenskaper
 • studera fåglar i närområdet
Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • berätta om olika fåglar
 • delta i skapande aktiviteter
 • delta i olika övningar 
 • delta i diskussioner
Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om några olika fåglar och vad de äter
 • förklara varför flyttfåglar flyttar på vintern
 • jämföra olika fåglars utseende 
 • hitta viktig information om fåglar i en enkel faktatext eller fiim

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: