Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik våren 2020

Skapad 2020-01-14 15:21 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola F – 1
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att upptäcka tekniska lösningar i omgivningen. Arbetsområdet berör vad teknik är, samt några vanliga tekniska lösningar och system i elevernas omgivning. Samt skall eleverna få kunskap om hur arbetet med att utveckla tekniken går till. De får arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Innehåll

Tekniken i samhället

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att upptäcka tekniska lösningar i omgivningen. Arbetsområdet berör vad teknik är, samt några vanliga tekniska lösningar och system i elevernas omgivning. Samt skall eleverna få kunskap om hur arbetet med att utveckla tekniken går till. De får arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

 

Lgr 11

Kunskapskrav

  • Beskriva tekniska lösningar i vardagen och några ingående delars användning och funktion.

  • Göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.

  • Föra resonemang kring lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

  • Genomföra utvecklingar av konstruktioner och utforma fysiska eller digitala modeller.

  • Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Centralt innehåll

Tekniska lösningar ​

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • ​Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, samt fysiska modeller.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: