Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan - läsebok och arbetsbok

Skapad 2020-01-14 15:29 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med läsinlärning på många olika sätt. Som bas för detta använder vi ABC-klubben "Den magiska kulan".
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss läsa, stava och skriva tillsammans med hjälp av Den magiska kulan.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

Du ska lära dig att:
- känna igen och koppla ihop ljud och bokstavssymboler samt vilket ljud som kommer först, sist etc. i enkla ord.
- ljuda ihop ljud till ord.
- ha kännedom om konsonanter och vokaler
- känna igen och kunna använda ett antal ljudbilder.
- läsa enkla ord som is, sol, räv, spel osv. med flyt.
- läsa enkla meningar och förstå hur meningar är uppbyggda med stor begynnelsebokstav samt punkt, utropstecken, frågetecken.
- förstå hur en text kan vara uppbyggd samt att det finns olika typer av texter.
- förstå det du läser samt förstå innehållet i en text när andra läser för dig.

-forma bokstäver.
-stava enklare ord.
-skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden samt stor begynnelsebokstav, punkt, utropstecken eller frågetecken.

 

Hur ska vi arbeta:

Vi arbetar med ljud och bokstäver på många olika sätt.
Vi undersöker hur ord och meningar är uppbyggda och hur de fungerar tillsammans.
Vi övar läsning på många olika sätt och samtalar om läsning.
Vi läser och pratar om olika typer av texter.

På lektionerna måste vi:

Lyssna på genomgångar.

Kunna namnet på samtliga bokstäver och veta hur de låter.
Träna alfabetiska ordningen.
Träna stor och liten bokstav, punkt, utrops- och frågetecken.
Träna att läsa enkla ord och meningar.
Träna på att återberätta och svara på enkla frågor om texten.

Begrepp vi ska kunna:

De stora skiljetecknen punkt, utropstecken och frågetecken.

Gemener och versaler.

Kunna stava vanliga förekommande ord.

Skriva med läslig handstil och använda mellanrum mellan orden.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: