Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrativa texter

Skapad 2020-01-14 16:02 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Du ska arbeta med berättande texter genom att vi läser en saga och arbetar med berättande text i Språknycklar. Du ska lära dig hur en berättelse/ saga är uppbyggd med inledning, problem och slut (lösning). Vi kommer lära oss typiska drag för genren för att underlätta ditt skrivande.

Innehåll

 

 

Period : Vt 21 v 5-8

 

 Arbetssätt

 •      Vi startar upp med att repetera vad vi kommer i håg av att skriva narrativa texter.
 •      Tillsammans läser vi en saga och pratar om hur sagan är uppbyggd: inledning, problem och lösning,
 •       repeterar textstruktur och typiska drag med film" kom Ketchup"

               samt lokaliserar typiska drag för text typen. 

 •       Arbetar i språknycklar för att träna berättelsestrukturer.
 •       Tillsammans skriver vi en narrativ text.
 •       Skriva  enskilt.

 

 

 

 • Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde:
 • Du ska kunna berätta hur en narrativ text är uppbyggd utifrån texttypens/  genre typiska drag.
 • Du ska kunna på egen hand planera, skriva och återberätta en saga/ narrativ text.
 • Du ska kunna bearbeta/ förbättra din text genom kamratrespons eller med hjälp av skrivstödspunkter till text.

 

 

 

 

Utvärderingsformer:

 

Löpande utvärdering

 

Skriva en narrativ text med tydlig handling, röd tråd,  och struktur.

 

 
 

 

 

 vecka:

Startar upp arb.området, repeterar narrativ text.

 språkskrinet läsförståelse

 vecka: 

Tilllsammans bygger upp berättelsen med hjälp av stödord.

Enskilt utifrån " Skriva en berättelse, lärarhandledning Diamantjakten åk 2 sid 108

 

Skriva berättelse med inledning, handling, slut.

 vecka: 5-8

 Bla 

språkskrinet rymdvarelsen

Språkskrinet talangjakten 

Skriva en text utifrån tankekarta och stödord

 

 vecka:5-8

Planera och skriva egna berättande texter inför NP

 Utifrån tankekarta skriva en egen berättelse.

Markera i texten inledning, handling, slut.

 

Kunskapskrav, se nedan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: