Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 2, Studieenhet 8. Urinorganen

Skapad 2020-01-14 16:33 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Medicin
I den här studieenheten får du lära dig mer om urinorganens fysiologi, sjukdomar tillhörande urinorganen och vad som sker när kroppen drabbas av elektrolyt- och vätskerubbningar eller rubbningar i syrabasbalansen.

Innehåll

Studieenhet 8

Urinorganen

 

Efter denna studieenhet ska du:

Ha kunskap om hur urinorganen tillsammans med hypofysen, och binjurebarken reglerar  vätskebalansen i kroppen och vilka symtom som uppstår vid vätskebalansrubbningar.

Förstå hur respiratorisk som metabolisk acidos och alkalos uppstår.

Få handlingsberedskap vid sjukdomar i urinvägarna, genom att kunna iaktta, observera, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera

 

 

Föreläsning

Njurens anatomi och fysiologi

Vätskebalansen

Elektrolytbalansen

Syra-basbalansen

 

 

Kurslitteratur

Gillå,U och Wide, P. Medicin 2. 2018. Sanoma AB.

Kapitel 5.

Valfri referenslitteratur, skall dock anges vid inlämning av uppgifter.

 

Länkar

https://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Njurar-och-urinvagar/

 

 

Inhämta kunskaper från aktuell litteratur och föreläsningsmaterial samt www.1177.se , för att bearbeta ämnesområdet.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 8, Medicin 2

Matriser

Med
Medicin 2, Studieenhet 8

Medicin 2, 100 poäng. Kurskod: MedMed02

Ämnet Medicin omfattas av följande kurser: - Medicin 1, 150 poäng. - Medicin 2, 100 poäng, som bygger på kursen medicin 1. Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning. Undervisningen i ämnet medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
Syfte
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven beskriver också översiktligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom.
Eleven beskriver också utförligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom
Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver översiktligt kroppens vätske- och näringsbalans samt ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas.
Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer.
Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar.
Eleven förklarar utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
syfte
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: