Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokmärke med korsstygnsbroderi

Skapad 2020-01-14 18:23 i Noltorpsskolan F-3 Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Slöjd
Ni kommer att få lära er grunderna i korsstygnsbroderi och sedan välja ett färdigt eller rita eget mönster till ditt bokmärke.

Innehåll

Arbetsområde:
Ni kommer att få lära er grunderna i korsstygnsbroderi och sedan välja ett färdigt eller rita eget mönster till ditt bokmärke. 

Konkreta mål:

 • Lära sig vilket material och typ av nål man använder vid korsstygnsbroderi.
 • Kunna starta en söm, sy enkla kors och sammanbundna kors på rad, avsluta med att fästa tråden.
 • Kunna följa ett mönster (ritat eget på rutat papper el. valt bland färdiga mönster)
 • Kunna utvärdera och föra ett resonemang om sitt eget arbete både under arbetets gång och hur det slutliga resultatet blev. Detta kan göras både skriftligt och muntligt.

Undervisning:

Undervisningen varvas med gemensamma genomgångar och enskilt arbete.  

Stöttning och hjälp under hela processen finns i form av tydliga instruktioner muntligt och skriftligt, lärarens enskilda handledning och även möjlighet att lära av sina klasskamrater.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: