Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer

Skapad 2020-01-14 18:40 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Historia
Vid ca 3000 år fvt började ordnade samhällen växa fram vid floderna Nilen, Eufrat och Tigris samt Indus. Vi kommer att läsa om vad som definierar en flodkultur och om de olika civilisationer de växte till att bli.

Innehåll

Momentet i sin helhet: 

Under det här momentet (v.3-4) kommer vi att arbeta med flodkulturer. Vi kommer att läsa in oss på de fyra främsta flodkulturerna genom genomgångar, textinläsning, diskussioner och övningar. Nyckelfrågor som momentet berör är:

 Material:

Genomgångarna plus era anteckningar
Läroboken Levande historia 7
Filmklipp från studi vi tittar på under lektionerna

Examination:

Momentet examineras med hjälp av en individuell inlämning. Uppgiften går ut på att jämföra två av de fyra flodkulturerna om vi har arbetat med. Vilka likheter och skillnader finns mellan de två flodkulturerna? Uppgiften ska lämnas in i slutet av v.4. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: