Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 7C&D - Lagidrott - V.3-7

Skapad 2020-01-14 19:58 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Vi kommer under veckorna 3-7 att arbeta inom området lagidrott. Vi kommer att lära oss regler, spelets idé, teknik och taktik. Vi kommer arbeta individuellt, i par och i grupp. Examination i detta moment är en gruppuppgift som heter "Reclaim the Game".

Innehåll

    Rörelse: Lagidrott

Vi kommer under veckorna 3-7 att arbeta inom området lagidrott. Vi kommer att testa på flera olika lagidrotter: basket, volleyboll, handboll, innebandy, badminton och bordtennis. Vi kommer fokusera på rörelse, teknik och spelförståelse. Vi kommer att arbeta individuellt, i par och i grupp.

Varje lektion kommer att startas upp med en samling där vi går igenom vad, hur och varför för respektive lagidrott. Samlingen följs sedan upp med en uppvärmning, där vi värmer upp de delar av kroppen som vi vidare kommer att använda under lektionen. Sedan kommer vi att öva de tekniker som finns inom respektive idrott för att sedan avsluta med någon form av matchspel. 

Lektionerna kommer handla om 80% teknik, och 20% spel/match. I skolan ska vi träna på aktiviteten så att alla kan vara med och delta. 

 • Passning
 • Dribbla
 • Skott/driva boll
 • Lay up
 • Följer regler 
 • Förstår regler
 • Spelförståelse
 • Positioner
 • Samarbete
 • Teknik
 • Sammansatta rörelser
 • Diskuterar, resonerar och utvärdera aktiviteten (Lyssnar, växlar roller)
 • Förebygga skador
 • Uppvärmning

Arbetsmetoder

Under lektionstillfälle kommer eleverna praktiskt träna på de olika lagidrotterna. I slutet av lektionen kommer eleverna få möjlighet att arbeta med sin examinationsuppgift. Totalt är det 80 minuter lektionstid till ert förfogande. Om man missar en lektion eller behöver mer tid för att arbeta med sin examinationsuppgift så är det studiestödstiden som gäller: tisdagar kl: 14:50-15:30 tyska salen våning 3. 

Redovisningsform
Idrottslektionerna och examinationsuppgiften ”Reclaim the Game” är underlag för bedömning i detta moment.
Inlämning "Reclaim the Game": Vecka 7 - Torsdagen den 13 februari via AirDrop i slutet av lektionen.  

Tidsram
Vi arbetar med detta projekt v.3-7.

Betygskriterier
Vad bedömer jag? Se matrisen. 

Uppgifter

 • Examination - Reclaim the game

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Lagidrott

F
E
C
A
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen inom basket, handboll, volleyboll och fotboll.
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förebygga skador
Din förståelse och kunskap om hur du förebygger och tar hand om olika idrottsskador som kan uppstå på idrottslektionen och i din egen sport.
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Reclaim the game
Gruppuppgiften
Har inte lämnat in sitt arbete för bedömning.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera en bollsport/fysisk aktivitet. Eleven kan även utvärdera aktiviteten genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om de fyra elementen i spelhjulet.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt planera en bollsport/fysisk aktivitet. Eleven kan även utvärdera aktiviteten genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om de fyra elementen i spelhjulet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera en bollsport/fysisk aktivitet. Eleven kan även utvärdera aktiviteten genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om de fyra elementen i spelhjulet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: