Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 1

Skapad 2020-01-14 20:49 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi
Planering geografi 1

Innehåll

Planering Geografi 1 VT-20

 

Vecka

 

Begreppslista

sidor i boken

2

Demografi

Var bor människorna?

Den växande befolkningen

Den demografiska transitionen

Befolkningspyramider

 

Övn.

-          Befolkningstäthet

-          Befolkningspyramider

Demografi

Befolkningstäthet

Glesbefolkade områden

Jordbruksrevolutionen

Industriella revolutionen

Befolkningstillväxt

Dödstal och födelsetal

Fruktsamhetstal

Reproduktionstal

Den demografiska transitionen

Befolkningspyramid

U-land

NIC-land

I-land

142 – 153

3

Demografi

Befolkningstillväxt och resurser

Malthus och Boserups teorier

Befolkningskontroll

 

Övn. textanalys

Befolkningsprognos

Befolkningsutveckling

Resurser och resurstillgångar

Bärkraft (carrying capacity)

Överbefolkning

Befolkningskontroll

157 – 165

4

Demografi

Migration

Sveriges befolkning

 

Övn. SCB:s kommunfakta

Migration

Immigration

Emigration

Pull- och pushfaktorer

Urbanisering

Flykting

Gästarbetare

Ut- och invandring i Sverige

154 – 156

166 – 171

5

Studiesamtal

 

 

6

PAF-dag

 

 

7

Demografi

 

Examination (prov) 2 timmar sid 142 - 171

 

 

 

 

 

 

Urbangeografi

Städers lokalisering

Städers framväxt

Stadstyper

 

Urban och rural

urbana lokaliseringsfaktorer

Stadstyper

Den medeltida staden

Renässansstaden

Den moderna staden

 

174 - 180

8

UF-mässa EK17

 

ÅK 2 Studiebesök på Stadsmuseet?

 

 

9

Sportlov

 

 

10

Urbangeografi

Stadsmodeller

Städers förhållande till varandra

Tre städer i världen

 

Övn. Städers lokalisering

 

Introduktion till inlämningsuppgift

Den koncentriska modellen

Sektorsmodellen

Flerkärnemodellen

Urban-rural fringe

Stadens funktion

Christallers centralortsteori

Hierarki

Rank-size-rule

Primatstadsteorin

Megapolis

180 – 187

11

Urbangeografi

Svenska städer

 

Examination/inlämning av uppgift

 

188 – 195

12

Ekonomisk geografi

Näringslivets sektorer, dess historiska och geografiska fördelning

Företagslokalisering (Weber och Lösch)

 

Övn. lokalisera företag

 

Primära, sekundära och tertiära sektorerna

Råvaruuttag

Varuproduktion

Tjänsteproduktion

Lokaliseringsfaktorer

Lokaliseringsteorier

Agglomerat

Regionalpolitik

Arbetsmarknadslagstiftning

226 – 233

235 – 237

13

Lektionen börjar kl 10:00

 

Ekonomisk geografi

Transporter

Näringslivets utveckling

 

 

Övn. Lokalisera ett stålverk

Infrastruktur

Nod

Flöden

Riktning

Strukturomvandling

Globalisering

Internationalisering

Multinationella företag

Regional utveckling

8

234

238 – 240

14

Ekonomisk geografi

Handel

 

Övn. ?

Absoluta och relativa fördelar

Världshandel

Handelspolitik

Handelsblock

Tullunion

Frihandelsområden

WTO

Terms-of-trade

Centrum-periferimodellen

Importsubstitution

Exportinriktad produktion

241 – 245

Utdelat material

15

Påsklov

 

 

16

Ekonomisk geografi

Resursanvändning

Världens jordbruk

 

 

Tillverkning

Distribution

Konsumtion

Förnybara och icke-förnybara resurser

Von Thünens modell

Svedjejordbruk

Tropiskt växeljordbruk

Plantagejordbruk

Risodling

Spannmålsproduktion

Blandjordbruk

Boskapsskötsel

Intensivt jordbruk

Extensivt jordbruk

 

17

NP EN 6 (åk2)

 

ÅK 3 Studiebesök på Stadsmuseet?

 

 

18

Ekonomisk geografi

Sveriges näringsliv

Instuderingsfrågor

 

260 – 269

19

Ekonomiska geografi

Examination (prov) 2 tim. sid. 226 – 268

 

 

 

Regionalgeografi

Introduktion till eget arbete

 

Regionalgeografi

Homogen region

Regionala särdrag

Funktionell region

Transnationell region

Administrativ region

Gränser

Övergångszoner

270 – 287

20

Regionalgeografi

Jobba med uppgift

 

 

 

21

Regionalgeografi

inlämning av rapport

Redovisning

 

 

22

Avslutning

Kompletteringstillfälle

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: