Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus, VT20

Skapad 2020-01-15 07:57 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varför är himlen blå, molnen vita och en solnedgång röd?

Vad är ljus och hur kan vi se?

Detta är frågor vi ska hitta svaren på under de närmaste veckorna.

Innehåll

Syfte

Vad ska undervisningen inriktas mot? Vilka förmågor ska utvecklas? Syftet med detta avsnitt är ...

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Så här ska vi arbeta

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta med

  • Läsa faktatexter
  • Göra övningsfrågor
  • Göra ritövningar
  • göra laborationer
  • skriva ett Prov
  • göra ett Labarationsprov

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att ... 

  • Genomföra ett experiment och lämna in en labrapport
  • Skriftligt prov om ljus
  • Genomförande av praktiska uppgifter

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

 

Denna termin, VT20 ska vi ta

Kap 5 ljus- kap 6 kraft och tryck, kap 7 rörelse 

 

Kap 5

v. 3, 4, 5,

prov + laborationsprov - v.6

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
    Fy
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
    Fy
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
    Fy
  • Centralt innehåll
  • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
    Fy  7-9
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
    Fy  7-9
  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
    Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljus

E
C
A
Information
Du kan söka information och ange och värdera dina källor.
  • Fy
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om infor­mationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Information
Du kan förmedla informationen.
  • Fy
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Historia
Du kan beskriva en upptäckt som haft betydelse för utvecklingen.
  • Fy
  • Fy  7-9
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kunskaper
Du kan förklara fenomen i vardagen med hjälp av kunskaper om ljus.
  • Fy
Du har grundläggande kunskaper om ljus och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om ljus och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där före­teelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om ljus och visar det genom att förklara och visa på samband med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: