Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stories to tell

Skapad 2020-01-15 08:14 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Vi arbetar med avsnittet Stories to tell i What´s up 8.

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

 

Innehåll

Du kommer att arbeta med avsnittet Stories to Tell i What’s Up 8.

Genomförande

Vi jobbar med texter och ord och fraser genom att läsa, översätta, ställa och svara på frågor, använder texterna som utgångspunkt för skrivande, diskussioner och andra uppgifter. Vi jobbar med olika grammatiska moment, har genomgångar och tränar genom att göra olika arbetsuppgifter.


Starter TB s. 70-71, WB s. 67-68
Hair Today, Gone Tomorrow TB s.72-73, WB s. 69-73
Perfekt §6.6 TB s. 126 + WB s. 145-146
Genitiv §1.4 TB s. 116 + WB s. 122-124

The Children: TB s. 74-75, WB s. 74-79
Preposition + -ing form §6.16 TB s. 135 + WB s. 158-161
Reflexiva pronomen
§3.4 TB s. 119 + WB s. 129-131

9/11-An eyewitness account TB s. 80-81, WB s. 82-85

 

 

Redovisning

Redovisning sker genom muntliga och skriftliga förhör samt prov i slutet av perioden där du får visa att du kan lyssna och förstå, läsa och förstå, skriva på engelska och att du lärt dig ord och fraser från avsnittet och grammatiken vi har jobbat med. Under arbetets gång får du också chansen att visa att du kan uttrycka sig muntligt och skriftligt genom olika övningar och uppgifter.

 

Elevinflytande

Du kommer att ha möjlighet att påverka såväl uppgifter som redovisningsform under arbetets gång.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

Engelska 7-9

Ny nivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att uttrycka sig i tal
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande. Du får fram ditt budskap. Du gör ibland fel som hindrar förståelsen, t.ex. genom att direktöversätta svenska uttryck
Eleven uttrycker sig relativt tydligt, sammanhängande och med visst flyt. Du för fram ditt budskap utan att begå fel som stör. Ditt ordförråd är varierat och du använder inte alltid de enklaste orden.
Eleven uttrycker sig tydligt, sammanhängande, relativt varierat och med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd och löser språkliga problem.
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan skriva en text om något välkänt ämne men du har en del fel som förstör förståelsen, såsom direktöversatta uttryck och ord som stavas fel så att de får en annan betydelse, where/were.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande och med visst flyt. Du kan skriva om ett ämne som du känner till väl utan några fel som förstör förståelsen och du använder ibland synonymer för att undvika upprepningar.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd.
Förmågan att förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår huvudinnehållet i det som sägs om talet är tydligt och rör vardagsfrågor.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår, sammanfattar och kommenterar helheten i längre framställningar i tydligt talad engelska.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår, sammanfattar och kommenterar det mesta som sägs, även om det rör obekanta ämnen.
Förmågan att förstå skriven engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: