Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken 07 Planering 1 2020-2021

Skapad 2020-01-15 08:18 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi gjort vårt 1:a val kring det pedagogiska året 2019-2020 och det är dags för våra pedagoger att förbereda sig kring den projektinriktning vi valt. Vi reflekterar kring vår inriktning och gemensamma frågeställning. Vi hämtar stödfrågor ur vårt handledningsmaterial.

Innehåll

 

- Hur tänker vi kring årets inriktning på vårt gemensamma tema?

 

Det känns väldigt roligt eftersom vi på björken redan har varit inne i detta och nu kan fördjupa oss. Vi har lärt oss mycket om hållbar utveckling i år men pratat mycket kring varför och hur barnen lär sig och närmar sig dessa frågor. Vi vill utmana barnen i fler dimensioner och meningsfulla sammanhang för att fördjupa arbetet med dessa frågor.

 

 

 

- Vad vet vi redan? Vad behöver vi ta reda på?

 

Vi vet att det gynnar barnen att lämna förskolan utifrån att de skapar en relation till en annan plats utanför förskolan. Där har ett intresse väckts och vår uppgift är att bygga vidare på detta. Vi vet även att med hjälp av projicering på förskolan utav de platser vi besökt har det hjälpt oss att återbesöka platsen och hålla en röd tråd i projektet. Synlig dokumentation ex på golvet gynnar barnens möjligheter att reflektera och återbesöka projektsituationer. Vi behöver rikta fokuset på fler sätt än vad vi gjort tidigare.

 

 

 

- Vilka teoretiska kunskaper behöver vi fylla på med?

 

Teori kring hållbar utveckling, gemensamt för hela Björken som en gemensam teorigrund för vårt uppstartsarbete i höst på Björken, (Sofia letar artiklar).

 

 

 

- Hur vill vi arbeta med årets gemensamma frågeställning?

 

Vi tänker att vi vill fokusera på att barnen på Björken under läsåret 20/21 skall utveckla handlingskompetens utifrån vår gemensamma frågeställning, med detta som fokus kopplat till vår undervisning tänker vi att vi lägger grunden till att arbeta med den gemensamma frågeställningen.

 

 

 

- Vilka undersökningsfrågor vill vi utgå från?

 

- Hur kan vi göra barnen mer medvetna kring arbetet med hållbar utveckling?

 

- Hur kan vi se att barnen utvecklar handlingskompetens i hållbara relationer?

 

- Vilken typ av undervisningsstrategi kan stötta barnen att utveckla handlingskompetens?

 

 

 

- Vad vill vi titta på när vi observerar?

 

Material som trigger, enchantments i projektsituationerna.  

 

 

 

- Vad vill vi att temafördjupningen ska ge/lära barnen?

 

Vi vill att barnen ska bli en sammansvetsad grupp, vi vill att de ska utveckla kritiskt tänkande kring hållbar utveckling.

 

- Hur tänker vi att barnen kommer att närma sig temat?

 

------------------------------

 

 

 

- Vilka erfarenheter kan/verkar barnen redan ha?

 

 Vi tänker att många av barnen redan har erfarenheter kopplat till arbetssättet men även till temat så för flera barn i grupperna kommer det finnas tidigare erfarenhet att bygga vidare på och fördjupa. För våra nya barn tänker vi att det kommer vara ett nytt sammanhang men tanken kring oemotståndliga zoner som vi tänker kommer fånga barnens intressen och att de lär tillsammans med resterande kompisar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: