Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

säga sitt

Skapad 2020-01-15 08:36 i Nyckelpigans Förskola Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Vi arbetar med barnkonventionen på ett enkelt sätt. Så det blir enklare att förstå.

Innehåll

Var är vi?

Vi har arbetat med vad barnen gillar och tycker om. Vi har uppmärksammat att vi är olika och lika bra. Nu går vi vidare med detta genom att barnen mer använder sin vilja och sitt inreses för att forma verksamheten. Barnen har rätt att få sin röst hörd och vara med och bestämma på ett demokratiskt sätt. Det är lättare att arbeta med och fånga hela gruppen när barnen har varit med och sagt sitt. Vi vill att barnen ska få en förståelse för demokrati, i bland blir det som "jag" vill och i bland inte.  

 

 

Vad ska barnen få lära sig mer om?

olika verktyg för att bestämma tillsammans, samt lyssna på varandra och förstå att vi tycker olika.    

Hur genomför vi det?

 • Läser boken ”säga sitt”
 • röstning på gemensamma beslut ex, var utflykten ska gå, vilken bok, vilken aktivitet osv.
 • Vi använder bildstöd så alla kan delta
 • aktivitetskort som tydliggör barnens val
 • Analyserar röstningen genom att räkna och jämföra
 • vi använder en "samtalssten" för att tydliggöra vem som pratar och vem som vi ska lyssna på. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: