Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - insändare

Skapad 2020-01-15 09:14 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Se text nedan.

Innehåll

Pedagogisk planering

Argumenterande text – insändare

Åk 7, VT-20

 

Alla tycker vi något om något, eller mycket om mycket. Alla har vi också argumenterat för vår åsikt/tes i olika sammanhang. Nu ska vi träna på att göra detta strukturerat i skrift, för att på bästa sätt lyckas övertyga läsaren.

 

Vi ska lära oss att argumentera för en tes/åsikt genom att skriva egna insändare. Vi ska också läsa andras insändare för att förstå texttypen och möta olika sätt att argumentera för sin sak.

När vi skriver insändare kommer stor vikt att läggas på skrivregler, t.ex. stavning, särskrivning, de/dem, förkortningar, styckeindelning... Skrivregler jobbade vi inte alls med i höstas och det lades därför inte stor vikt vid detta när höstterminens texter bedömdes. 


Centralt innehåll som vi jobbar med nu - hämtat från kursplan, SV, LGR11:

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·         Olika sätt att skapa och bearbeta egna /…/ texter till innehåll och form.

·         Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg.

·         Språkets struktur med t.ex. stavningsregler, skiljetecken.

·         Digitala verktyg (ordbok, synonymer) för stavning och ordförståelse.

·         Läsa argumenterande texter och förstå deras syften, uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

 

 

Kunskapskrav med förklaringar:

 

 

E-NIVÅ

C-NIVÅ

A-NIVÅ

Läroplanens ord

                        à

Eleven kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Exempel, ”språklig variation”  à

Ordvalen är enkla, kan vara upprepande. Meningarna är ganska lika långa och börjar på liknande sätt.

Ordvalen är mer varierade och genomtänkta. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt för att skapa variation i språket.

Ordvalen är precisa, varierade och väl genomtänkta för att passa i sammanhanget. Inga upprepningar som stör läsningen förekommer.

Exempel, ”textbindning”

                   à

Texten har enkel textbindning med upprepande och enkla textbindningsord som t.ex. ”och”, ”men”, ”för att”…

Texten flyter med passande textbindningsord, t.ex. ”för det första…, andra…”, ”däremot”…

Textbindningsorden passar väl och underlättar för budskapet att nå fram. Meningarna ”flyter på”.

Exempel, ”anpassning till texttyp”     à

Åsikten/tesen framgår och du har minst tre argument. Du förklarar åsikten och argumenten på ett enkelt sätt. Texten följer strukturen för insändare.

Åsikten/tesen framgår tydligt och du har flera genomtänkte argument. Du förklarar åsikten och argumenten på ett utförligt sätt. Texten följer strukturen för insändare.

Åsikten/tesen är tydlig och du har flera argument med olika karaktär, t.ex. känsloargument, faktaargument, egen erfarenhet... Du förklarar åsikten och argumenten på ett välutvecklat sätt. Texten följer strukturen för insändare.

Exempel, ”anpassning till språkliga normer och strukturer” à

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig, trots t.ex. några stavfel, särskrivningar. Försök till styckeindelning.

Texten är i sammanhängande och begriplig, några t.ex. stavfel och särskrivningar kan förekomma som inte stör läsningen. Texten har styckeindelning.

Texten har en ”röd tråd” med en genomtänkt struktur. Styckeindelningen fungerar väl och underlättar läsningen. Rättstavat.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: