Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 5

Skapad 2020-01-15 09:20 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och kylskåpet att vara kallt. Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i blixtar.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att titta närmare på vad elektricitet är och några av de frågor vi kommer att arbeta med är:
Vad är elektricitet?
Vad har åskan med elektricitet att göra?
Hur får man en eller flera lampor att lysa?
Är elektricitet farligt?
Vad använder vi elektricitet till?

Lärandemål:

Efter att du har arbetat med detta område ska du:

• veta vilka två sorters elektricitet som finns.

• veta vad elektrisk ström är.

• känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår.

• veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" när du har en sluten krets.

• kunna ge exempel på material som leder ström.

• veta vad en isolator är.

• känna till att det finns seriekoppling och parallellkoppling och ge exempel på när de används och varför.

• kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.

• kunna koppla ihop en seriekoppling och en parallellkoppling.

• känna till hur ett batteri fungerar.

• Känna till hur elektrisk ström kommer fram till våra hus.

• känna till farorna med el.

Arbetssätt:

Så här kommer vi att arbeta:

• se på film om elektricitet,

• ha genomgångar

• läsa faktatexter,

• arbeta med arbetsuppgifter (grupp/enskilt)

• ha undersökningar/experiment (grupp/enskilt),

• diskutera och samtala i grupp.

Bedömning:

Du kommer att få visa vad du kan genom att:

• vara aktiv på lektionerna

• vara aktiv när vi laborerar

• svara på frågor i ett förhör i slutet av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma om du kan:

• samtala och diskutera kring frågor som handlar om elektricitet

• genomföra experiment

• använda dig av den utrustning vi har på ett säkert sätt

• de grundläggande begreppen som handlar om elektricitet

• några upptäckter om elektricitet som påverkat oss människor.

 

Uppgifter

 • Kunskapskontroll

 • Inläsningsmaterial till kunskapskontroll 28/1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Elektricitet åk 5

Genomföra och dokumentera laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att på ett korrekt sätt utföra laborationerna om elektricitet
Du behöver hjälp med att använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt. Du behöver hjälp med att följa en laborationsinstruktion.
Du kan använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan följa en laborationsinstruktion.
Du kan använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt och du kan på förhand lista ut hur du ska utföra laborationen.
Förmåga att jämföra vad som händer när man gör olika kopplingar
Du ska känna till vad som menas med en elektrisk krets och på vilka sätt man kan koppla.
Du kan med viss hjälp förklara vad som menas med en elektrisk krets och hur man kan koppla.
Du kan visa på någon skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling. Du kan förklara vad sluten och öppen krets är.
Du kan se skillnader och ge exempel på hur seriekopplingar och parallellkopplingar kan användas. Du kan ge exempel på olika kopplingar i din omgivning.
Att kunna redogöra för vad elektricitet är
Vad är elektricitet? Var finns elektricitet? Hur kan vi lagra och transportera elektricitet?
Du kan med hjälp förklara vad elektricitet är och var det finns samt hur vi kan lagra och transportera elektricitet
Du kan förklara vad elektricitet är och var det finns samt hur vi kan lagra och transportera den
Du kan tydligt förklara vad elektricitet är och var det finns samt hur vi lagrar och transporterar den. Du ger flera exempel och använder dig till stor del av fysikaliska begrepp ("NO-ord) när du förklarar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: