Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8 Australia and New Zealand

Skapad 2020-01-15 09:25 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska
During the weeks to come, we are going learn about Australia and New Zealand. You are going to read about both countries and learn facts about for instance important cities, tourist attractions, sports, culture, geography and politics. You are going to use the information and write questions about it in order to prepare for a test.

Innehåll

 

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - du läser och skriver frågor. Vi ser några filmer tillsammans.

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift – du läser och skriver frågor.

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda – du lär dig nya ord och uttryck och använder dessa i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – du skriver och talar engelska

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - du lär dig utifrån den fakta du arbetar med samt genom att lyssna aktivt på filmerna

 

KUNSKAPSKRAV SOM OMFATTAS


Förstå tal

Förstå skrift

Redogöra, diskutera & agera

Välja & använda strategi

Formulera sig i tal

Formulera sig i skrift 

Formulerar sig anpassat

Bearbeta & förbättra

Uttrycka sig muntligt

Uttrycka sig skriftligt

Strategi för interaktion

Diskutera & jämföra

 

TIDSPLAN

 

V 9             Introduktion och uppstart

                  Filmer, presentation av texter och uppgift

 

V 10, 12      Arbete med texterna.

                  Inlämning av frågor

 

V 13            Repetition

                  Prov

 

Lycka till!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: