Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna inför de nationella proven

Skapad 2020-01-15 09:28 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska
Veckorna 3,4 och 5 kommer vi att förbereda oss inför de nationella proven i läs och skriv.

Innehåll

Under de kommande 3 veckorna kommer vi förbereda oss inför de nationella proven i läs och skriv vecka 6.

Vi kommer repetera de olika texttyperna som vi arbetade med under hösten. VI kommer läsa olika läsförståelser. Eleverna kommer att få göra gamla nationella B och C prov i svenska för att träna och känna sig trygga i vad som förväntas av dem. Med de gamla proven kommer vi titta på bedömningskriterier och eleverna får möjlighet till att  bearbeta och förbättra sina texter.

 

 

Matriser

Sv
Svenska åk 6

F
E
C
A
LÄSA
Läsflyt och lässtrategier
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
LÄSA
sammanfattning av texter
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du visar grundläggande förståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
LÄSA
kommentera texter
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
LÄSA
Tolka och resonera kring budskap
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
LÄSA
upplevelse av läsningen
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
SKRIVA
innehåll
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
SKRIVA
Texters struktur och språklig variation
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Dina texter har i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Dina texter har relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Dina texter har väl fungerande struktur och viss språklig variation.
SKRIVA
grundläggande skrivregler
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
SKRIVA
berättande texter
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Dina berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
SAMMANSTÄLLA INFORMATION
resonemang om informationens användbarhet
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor, och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor , och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
SAMMANSTÄLLA INFORMATION
innehåll
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
FÖRMEDLA BUDSKAP
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
RESPONS
ge respons
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge väutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
RESPONS
bearbetning av text
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
TALA
samtal
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
TALA
upprätthålla samtal
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
TALA
språkliga strategier
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan använda i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan använda relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan använda väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
TALA
muntlig redogörelse
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda ogh genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
TALA
anpassning till syfte och mottagare
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan genomföra muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan genomföra muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan genomföra muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: