Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMSYV - Yrkis hälsar på

Skapad 2020-01-15 09:40 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Kan vi genom samverkan med vårdnadshavare skapa förståelse och intresse för kopplingen mellan utbildning och arbetsliv?

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och präglas av en positiv framtids tro.

Vi vill skapa och visa på ett tydligt samband mellan utbildning och arbetsliv.

Vi vill öppna upp och synliggöra de olika yrken som finns i samhället och belysa vikten av utbildning och undervisning samt visa på att alla är lika viktiga i samhällets kretslopp, oavsett vad man har för yrkesroll.

Skapa förståelse för varför man behöver arbeta. Vi vill även skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga, möjligheter att utveckla sin berättarförmåga samt sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter. 

Med grund i läroplanen bland annat i kapitel 2.2 där det beskrivs att förskolan ska bidra till att barnet utvecklar förståelse för sig själv sin omvärld och i kapitel 2.4 där det står att förskolan ska samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

 

Hur gör vi?

Vi har genom vårt tidigare temaarbete uppmärksammat att vi genom ett konkret och lustfyllt arbetssätt kan fånga barnens intresse för att nå våra önskade mål. Denna gången har vi valt att arbete med ett gosedjur som heter Yrkis. Yrkis är väldigt intresserad av olika yrken och åker därför med barnen hem och föräldrarna får ta med hen till jobbet. Föräldrarna får svara på 3 frågor om sitt yrke och ta lite bilder på Yrkis när hen utför några vanligt förekommande arbetsuppgifter. Svaren på frågorna och bilderna skickar föräldrarna till oss och barnen får sedan berätta och visa upp vad Yrkis har fått vara med på. Ett tätt samarbete med föräldrarna skapar möjlighet att synliggöra de olika yrken som finns i samhället som vi sedan i undervisningen kan koppla till utbildning.

Vi kommer även ha olika projekt på förskolan t.ex tankekartor ihop med barnen, utflykter som ger möjlighet till diskussion om olika yrken och undervisning som visar på vikten att lära sig olika saker.

För att skapa förutsättningar att nå våra mål har vi valt att utveckla lärmiljön i samlingsrummet för att möjliggöra språklig och kommunikativ utveckling genom berättande. Vi har valt att skapa en dokumentationsvägg där vi sätter upp bilder från Yrkis olika besök hos föräldrarna samt bilder från projekt här på förskolan där barnen kan titta, reflektera och diskutera med stöd av bilderna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: