Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7 - Gitarr, sång - v.3-18

Skapad 2020-01-15 10:23 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Musik
Nu är det dags! Under den här perioden kommer vi framförallt att ägna oss åt gitarr och sång. Vi kommer bland annat att lära oss hur man stämmer gitarren, grunderna i ackordspel, att kompa sång och sjunga till gitarrkomp. I denna period ingår också ett lektionspass där vi ser ett avsnitt ur SVT:s dokumentär Det svenska popundret. Perioden avslutas med ett uppspel där vi kompar varandras sång.

Innehåll

Arbetsområdet består av fem lektioner, plus en lektion där vi ser ett avsnitt ur Det svenska popundret (se separat planering):

(Vissa moment i planeringen kan komma att ändras under terminens gång)

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 1: Vi går igenom gitarrens delar, hur den är uppbyggd, och hur man stämmer den. Vi stämmer sedan våra gitarrer och börjar arbeta med låten Knockin' on heaven's door (Bob Dylan/Guns 'n' Roses).

Till nästa gång: titta på videon om gitarrstämning + läs på inför provet (se länkar och bilder nedan)

Till provet behöver du kunna:
-Gitarrens delar (t.ex. hals och stall)
-Strängarnas namn och nummer
-De vita tangenterna på pianot/tonernas ordning- vad heter de? (Dvs. C, D, E, osv...). OBS: det räcker alltså med de VITA tangenterna.
-Vad innebär det att ett instrument är akustiskt? (Något exempel på ett akustiskt instrument, förutom gitarr)
-Hur man stämmer gitarren med en stämapparat (detta får du göra praktiskt)

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 2: Skriftligt prov i gitarrkunskap, praktiskt prov i att stämma gitarren. Genomgång av kunskapskrav och matris. Tid för övning. Vi fortsätter att jobba med Knockin' on heaven's door. Både sång och spel. Till nästa gång: Lyssna på båda versionerna av Knockin' on heaven's door. Öva gitarr. (Material finns under Lektionsmaterial)

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 3: Tid för övning. Vi övar Knockin', utvecklar vårt ackordspel på gitarren, och går eventuellt vidare mot nya låtar. Dur-/moll-lyssning. Till nästa gång: Öva gitarr.

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 4: Tid för övning. Vi övar Knockin', eller andra låtar, och fortsätter att utveckla vårt gitarrspel. Vi provar att spela tillsammans. Dur-/moll-lyssning. Till nästa gång: Öva gitarr + sång inför uppspelet.

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 5: Redovisning. Kortare tid för övning, förberedelse för uppspel. Vi både kompar varandra, och sjunger för varandra. (En grupp i taget kompar, medan resten av klassen sjunger tillsammans)

__________________________________________________________________________________________________________________

OBS:

Under hela arbetsområdet är det viktigt att du hittar tid för att öva gitarr. Under studiestödstiden (tisdagar 14.50-15.30) är det fritt fram att låna gitarrer från musiksalen och öva. Under övrig tid finns gitarrer att låna utanför expeditionen!

 

Material (att förbereda sig med inför provet):

Hur du stämmer en gitarr med stämapparat (på engelska):

https://www.youtube.com/watch?v=NzvwGXNlVGc

 

Introduktion till gitarr, om gitarrens delar:

https://www.gitarr.org/spela-gitarr/nyborjare.html#gitarrensdelar

 

Här nedan ser du en bild på en "tom" gitarrhals. Sådana används ofta för att skriva ut hur man tar olika ackord. På den här bilden kan du också se gitarrens band och strängarnas namn och nummer, det vill säga vilken sträng som ska vara stämd till vilken ton. Exempelvis ska sträng 5 vara stämd till ett A.

Kommer du ihåg ramsan?

1.En 2.Ball 3.Groda 4.Dansar 5.Aldrig 6.Ensam 

 

Tonerna på gitarren, och var de ligger på pianot, ser du här. OBS (igen): du behöver just nu framför allt lära dig namnet på de vita tangenterna på pianot.

 

 

Så här ska stämapparaten se ut när den är rätt inställd för att stämma gitarr:

Uppgifter

 • Lektionsmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav för spel och sång

F (insats krävs)
E
D
C
B
A
Delta i gemensam sång
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
(Ackordbyten och spel till pulsen)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa & uppmärksamma
(Lyssna på de andra gitarristerna, och de som sjunger)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sjunga eller spela instrument
(T.ex.: Hur håller du gitarren, och på vilket sätt spelar du? Passar det till musiken?)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Ge omdömen & förslag
(Muntligt)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Mu
Prov gitarrkunskap + gitarrstämning

Nivå 1
Nivå 2
Gitarrkunskap + gitarrstämning
Du har ännu inte visat att du kan stämma en akustisk gitarr och har grundläggande kunskaper om den.
Du kan stämma en akustisk gitarr och du har grundläggande kunskaper om den.
Du kan stämma en akustisk gitarr och du har utvecklade kunskaper om den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: