Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stockholms historia

Skapad 2020-01-15 10:25 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
I temat Stockholms historia kommer eleverna ska eleverna få fördjupa sig i stadens historia och lära sig mer om hur människor levde och verkade förr i tiden.

Innehåll

Centralt innehåll:

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteraturen och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.

Minnen berättade av människor som lever nu.

 

Mål:

Eleven kan undersöka hemorten historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

 

Arbetsätt

Se film om Stockholm sli.se (Stockholm runt)

 https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20548

 Film Stockholms historia  https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=NK-555K1

Om Birger Jarl (kort film)

 Stockholm förr och nu jämföra bilder

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/4717 

Arbeta med och skriva fakta texter (sexfältare)

Grupparbete

Läsa "Elise och det magiska huset"

 Besöka Stockholms Stadsmuseum 

Skansen "Skola förr  i tiden"

Dokumentation med Ipad "BookCreator" eller "Clips"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Stockholms historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu i Stockholm utifrån människors berättelser och olika skildringar
Eleven kan med stöd av vuxen jämföra livet förr och nu i Stockholm
Eleven kan med lite stöd jämföra livet förr och nu i Stockholm
Eleven kan med egna ord jämföra livet i Stockholm förr och nu.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka Stockholms historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder
Eleven kan med mycket stöd av en vuxen ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan med lite stöd ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan med egna orda ge exempel på människor levnadsvillkor under olika perioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: