Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi 8G2 Människokroppen: Organsystemen m.fl. VT 2020

Skapad 2020-01-15 10:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En planering kring arbetet med människokroppens organsystem
Grundskola 8 Biologi
Vår kropp är fantastisk. Det händer mycket varje sekund där olika delar samspelar för att vi ska fungera. Under detta området ska vi titta på vilka organsystem vi har och hur de fungerar samt hur vår hälsa påverkas av olika val vi gör i livet i jämförelse med organsystemens funktion.

Bild: http://www.flickr.com/photos/pureblacklove/ av Eva Di Martino

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Hur människokroppen fungerar och är uppbyggd:

att kroppen är uppbyggd av olika organsystem t.ex. matspjälkningssystemet(apparaten) och hur dessa fungerar.

att organssystemen i sin tur består av olika organ (t.ex. magsäcken och tolvfingertarmen) som samverkar. 

att organen är uppbyggda av olika typer av vävnad som består av flera celler av en viss typ, fettvävnad består t.ex. av fettceller.

Extra fokus på: Matspjälkningen, andningen och blodcirkulationen

Cellen och dess delar/funktioner samt alla elevernas fördjupningsområden: 

Några sjukdomar samt hur dessa påverkar kroppen och hur kroppens försvar fungerar.

Hur kost och motion m.m. påverkar kroppen

Naturvetenskapliga arbetssätt, källkritik och dokumentera era arbeten.

 

Kunna följa instruktioner och genomföra övningar och laborationer där ni aktivt deltar, reflekterar och drar slutsatser.

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med några genomgångar, fördjupningsarbete, film, laborationer, övningar, diskussioner m.m.

 

 

Bedömning kommer ske av elevens uppvisade kunskaper på lektioner, fördjupningstext och läxförhör och/eller prov.

För mer information se google classroom

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi människokroppen

Lägre
Högre
Fakta hämtning, bearbetning och framställningar i texter och filmer
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Faktakunskaper och begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om människokroppen och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven har goda kunskaper om människokroppen och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har mycket goda kunskaper om människokroppen och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Ny rubrik

Lägre
Högre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: