Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning - Tema KROPPEN

Skapad 2020-01-15 11:14 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Temat handlar om kroppen och syftar till att öka elevens kunskaper om sin kropp. Vi arbetar med tema kroppen med integrerade ämnesområde under hela läsåret. Målet är att eleven skall få kunskaper om sin egen kropp, dess delar och funktioner samt kunskaper om olika sinnen, för att eleven skall stärka även sitt eget JAG (jaguppfattning).
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Motorik
Vi arbetar med tema kroppen, genom integrerade fem ämnesområde under hela läsåret. Av jordens alla människor finns det inte två som ser exakt likadana ut. Trots att vi ser olika ut, är vi ganska lika inuti. I arbetsområdet om kroppen och sinnena ska vi titta närmare på dessa likheter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. I detta arbetsområde väljer vi att arbeta med kroppsdelarnas namn, skelettet, musklerna och hur vi får syre och näring till kroppen samt vilka sinnen vi har och hur vi använder dem.

 

Syfte

- att eleven skall få lära sig om sina kroppsdelar och dess funktioner samt om de olika sinnen och att stärka även sitt JAG (jaguppfattning).
- att eleven skall lära sig vilka ord, bilder och tecken som kan användas när denne pratar om sin kropp.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att samtala om de olika delarna, dramatisera, skriva, prova lite styrketräning samt se filmer som handlar om arbetsområdets olika delar, bland annat Kroppen och Armar & Tarmar från SVT - play. Vi kommer att arbeta både enskilt och tillsammans i grupp. 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma i vilken grad eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom samtal och reflektioner på lektioner samt genom olika arbetsuppgifter.

Vi arbetar med ett övergripande tema, genom de fem ämnesområdena; KOM, VA, MOT, VU & ES. Aktiviteter utifrån de fem olika ämnesområden och dess centrala innehåll är enligt nedan; 

Kommunikation

Syfte;         använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

Motorik

Syfte;        använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

 

Vardagsaktivitet

Syfte;        välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

 

Verklighetsuppfattning

Syfte;        använda kunskaper om människa och natur

 

Estetisk

Syfte;        Vi startar temat med gemensam Röris med hela grundsärskolan på Hökarängsskolan. Fortsättningsvis arbetar vi med kroppen även i bild och form.

Eleven ska få lära sig om sina olika kroppsdelar utifrån sina förutsättningar.

Var de olika kroppsdelarna sitter.

Vad de olika kroppsdelarna heter.

Vad de olika kroppsdelarna har för funktion. 

 När eleven lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska dom:

 •         Rita av sig själva (självporträtt).

 •     Läsa/titta i böcker om kroppen (biblioteksbesök).

 •     Titta på filmer om kroppen (SVT-Play, UR, SLI mm.)

 •     Sjunga, dansa och göra rörelselekar (Röris, Massage i grupp, danslekar).

 

Vi avslutar temat på våren med en gemensam aktivitet med ett besök på Naturhistoriska Museet med en guidad

lektion om kroppen.

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med, foton som sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma elevens utveckling med stöd av observationer och i samtal kollegor emellan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Tema kroppen

När vi pratar om kroppen kan eleven:
Eleven deltar
Eleven kan
peka på några kroppsdelar.
kommunicerar om kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: