Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bums år 4 Lust att läsa kapitel 4

Skapad 2020-01-15 11:14 i Kungsgårdsskolan Säter
Bums år4 Lust att lära
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer arbeta med olika sorters texter samt lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Innehåll

Detta ska vi göra:

Vi kommer att arbeta med olika sorters texter. Däribland några skönlitterära texter som belyser människors villkor och identitets- och livsstilsfrågor. Vi kommer även arbeta med några skönlitterära betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare.

Vi kommer läsa enskilt och i grupp.

Vi kommer att träna på olika lässtrategier för att öka vår läsförståelse. Vi kommer träna på att läsa mellan raderna. 

Vi kommer samtala och sammanfatta det vi har läst. 

 

Viktiga begrepp: Läsförståelse, förutspå, synonymer, sammanfatta, förförståelse, fakta, återberätta. 

 

Du kommer utveckla din förmåga att läsa med flyt samt öka din läsförståelse. 

Bedömning: Du kommer få visa att du förstått det du läst genom att svara på frågor och sammanfatta. Du kommer få prova olika lässtrategier och diskutera dessa. Kapitlet avslutas med en diagnos. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: