Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt presentation om ett arabiskt land - kulturtema

Skapad 2020-01-15 12:03 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du ska välja en känd ungrare, hitta och läsa texter om ämnet, förbereda en presentation om det.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att bekanta oss med den arabiska kulturen genom att ni jobba två,två och presenterar till varandra utvalda arabiska land.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Ni kommer att arbeta med varandra, skriva, berätta om ett arabiska land till varandra.

Detta ska du lära dig

Du kommer att träna att läsa och förstå faktatexter. Du ska kunna svara på frågor och göra en sammanfattning av en faktatext.

Du behöver kunna göra anteckningar.

Du ska skriva en fakta text tillsammans .

Du ska kunna hitta information om ämnet och göra en presentation. Du behöver kunna presentera ditt arbete muntligt  tillsammans med dina klasskamrat till de andra.

Du behöver ge respons till andras arbete.

Så här kommer undervisningen att se ut

Hur gör man en bra presentation? Vi diskuterar det, tittar på exempel på bildspel.

Du ska arbeta med  en klasskamrat  .

   

Detta ska du göra

Vi ska välja ett arabiska land . Du ska hitta information  ,skriva en fakta text och träna med din klasskamrat för att göra  göra en muntligt redovisning tillsammans.

 

Detta ska du kunna

Hitta information till ett ämne

Läsa och förstå innehållet i en faktatext

Sammanfatta innehållet

Sammanställa en muntlig presentation

 

Huvudpunkterna i ämnet

Landets namn                                                                                 

Landets flagga

Huvudstad

Yta

Befolkningsmängd

Befolkningstäthet

Klimat

Valuta

Statsskick

kultur och traditioner

turister

Övrigt

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva en faktatext

- presentera ditt arbete muntligt

 

Utvärdering:

 

Vad har du lärt dig under arbetet?

Vad var det som gick bra?

Vad kan du göra bättre nästa gång?

Har du förslag till fortsatt arbete i gruppen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Eleven hoppar mellan olika saker så att det blev svårt att hänga med.
Eleven har en röd tråd som denne försöker hålla sig till. Talar med sammanhang, ledigt och personligt
Eleven har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut. Talar med sammanhang, ledigt och personligt . Uttrycker egna tankar och känslor
Språk, ord och begrepp
Eleven använder ofta ett alltför krångligt språk.
Eleven använder mestadels sitt eget språk
Eleven använder helt sitt eget språk
Ordförråd
Eleven använder få eller inga begrepp som tillhörämnet.
Eleven använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet
Eleven använder viktiga ord och begrepp som tillhörämnet i rätt sammanhang.
Flörlarar svåra ord
Eleven förklarar inte svåra ord eller förklarar dem felaktigt
Eleven förklarar oftast svåra ord på ett korrekt sätt.
Eleven förklarar svåra ord genom att ge tydliga och konkretaexempel.
Sakkunskap/fakta
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkret exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsöktakonkretadetaljer/exempel.
Ögonkontakt
Eleven läser innantill och glömmer för det mesta att titta upp på pub liken. Inga gester och ingen mimik
Eleven använder stödord ibland och hade mycket kontakt med publiken. Kan använda gester och mimik
Eleven använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter. Gester och mimik understryker det som sägs .
Hjälpmedel
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: