Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Mini” Bornholm

Skapad 2020-01-15 12:13 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Språkgrupp-Före Bornholm vt-20

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:  Språk ”Mini” Bornholm

Tidsperiod: Vt-20

Förskolans namn: Logårdens förskola

Grupp: Alla barn som går på avd. Kojan

Barnens ålder: 1.5-3 år

År och datum: Vt-20

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språkutveckling

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- SpråkutvecklingVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  UTVECKLA sitt språk, sin begreppsuppfattning, sin förmåga att lyssna och fokusera sig under en kortare period. 

- I ”Mini Bornholmsgruppen” är vi tre ansvarspedagoger samt hela barngruppen som sitter tillsammans vid samling och utgår från före Bornholmsmodellen. 

Med Bornholmsmodellen menas bl.a. att det är samma tillvägagångssätt (rutin) varje gång vi har språksamlingarna:

• Samlingen startas med att varje barn uppmärksammas genom en namnsång eller att vi säger deras namn tillsammans med tecknet för första bokstaven i deras namn. Vi skickar samtidigt runt vår trumma.

• ”Sagan om den lilla lilla gumman” läses eller illustreras med en sagopåse/flanobilder.

• Sång; ” Vi öppnar fönstret...” 

• Sång; ” Vi är ett träd...” 

Ramsa; ”Öga, öra,  näsa mun...” 

• Rörelsesång; ” Bamse, bamse spindel...” 

• Fruktstund där vi benämner frukter samt dess färg med hjälp av stödtecken”.

• Samlingen avslutas med ”Alla händer säger klapp, klapp, klapp...” 

Genom att samma sånger, ramsor och saga upprepas under en längre period känner barnen igen dem och kan tillägna sig både, nya ord, texten och stödtecknen som vi använder. De lär sig innehållet i sagan och känner till och kan i viss mån återberätta den genom att t.ex. fylla i ord och benämna de saker sagan handlar om.

 

 

 

Dokumentation under läroprocessen-
Unikum, utvecklingssamtal, avdelningsmöten

Vi kommer dokumentera kontinuerligt i Unikum. Vi kommer dokumentera på avdelningens dokumentationsvägg för att göra dokumentationen lättillgänglig för barnen. Dokumentationen kommer ske genom text, foto och video. Samt genom utvecklingssamtal och avdelningsmöten. 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: