Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap år6 VT-20

Skapad 2020-01-15 12:43 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap innebär att vi kommer att lära oss om matlagning och olika metoder för detta, redskap och teknisk utrustning och mycket annat som hör ihop med mat, måltider och hälsa. Vi kommer också att prata om ekonomi och då bl.a. om Vad kostar du?, avtal, öppet köp, bytes rätt och olika ord och begrepp som hör till detta området Mot slutet av terminen kommer vi att ta upp reklam och miljömärkning

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Miljö och livsstil

 

Bedömning

Vad?

Förmågan att

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Kunskaper om att

 • föra resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt jämförpriser och påverkan på miljön
 • föra resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
 • planera och tillaga måltider
 • använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
 • ge motiveringar till olika val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
 • göra utvärderingar om arbetsprocessen och resultatet
 • föra resonemang om varierade och balanserade måltider

Hur?

 • Elevens aktivitet bedöms i samband med genomgång av arbetsuppgiften och vid genomförandet av densamma.
 • Praktiska prov,”provmatlagningar”.
 • Skriftliga och muntliga redovisningar där eleven visar faktakunskaper och analyser av genomgångna områden

Tidsram och planering

Du har ämnet 40 minuter i varannan vecka och 80 minuter varannan vecka

        HEMKUNSKAP 

Terminsplanering år 6 vt-20

Vecka

Genomgång av:

Praktiskt arbete:

Läxa:

2

 

 

Kraterbullar

 

3

Provet/Betygsprat

Intro: Ekonomi

”Klasskassan”

 

4

Näringslära

Tema: Soppa

 

5

Ungas ekonomi

Ord o begrepp

Vad kostar du?

Ord o Begrepp

6

Näringslära (fredag: friluftsdag)

Tema: Fisk

 

7

Ungas ekonomi

Avtal, Öppet köp, Bytesrätt m.m.

Avtal, Öppet köp, Bytesrätt m.m.

8

PROVMATLAGNING

PROVMATLAGNING

 

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10

Näringslära

 

Tema: Vegetariskt

 

11

PROV EKONOMI

 

PROV EKONOMI

Se ovan

12

Tallriksmodellen

 

Tema: Baka med jäst

 

13

Reklam o konsumentinformation

 

?

14

Näringslära

 

Tema: Korv

 

15

PÅSKLOV

 

PÅSKLOV

PÅSKLOV

16

Tallriksmodellen

Tema: Pasta

 

17

Reklam o konsumentinformation

 

?

18

PROVMATLAGNING

 

PROVMATLAGNING

 

19

 

Miljö

 

?

20

 

Näringslära

Tema: Baka

 

21

 

LOV tors,fre

Miljö

 

?

22

 

Miljö o livsstil

 

?

23

Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Hkk
Betygsmatris för Hem- och konsumentkunskap åk 6

F
E
C
A
Planera och tillaga måltider.
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Användning av metoder och redskap
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Arbetsprocess och resultat
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Livsmedel, hälsa, ekonomi och miljö
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Privatekonomi, miljö, hälsa, jämförpriser
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Reklam kontra konsumeninformation
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsument-information.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsument-information
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsument-information

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: