Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska måltider

Skapad 2020-01-15 12:55 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Måltiderna ser vi pedagoger som en möjlighet till att samtala med barnen, ge dem möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga samt tid till ro och känna nyfikenhet till mat

Innehåll

Bakgrund

När vi äter våra måltider vill vi pedagoger ge barnen en stund av ro samtidigt vill vi ta tillvara på måltiden som en del i lärandet

Syfte

Syftet med våra måltider är att det blir en lugn och trevlig stund. Vi vill uppmuntra barnen till att smaka på den mat som erbjuds för dagen, inget tvång! Syftet är att barnen ska bli nyfikna på maten och känna att de själva vill prova på. Syftet är att varje barn ska, efter sin förmåga själv ta mat, att träna sig på att dela maten och använda bestick när de äter.  Vi vuxna ska vara goda förebilder och stöd till barnen. Vi samtalar med barnen under måltiden om saker som rör måltiden men också om andra saker.

Mål

Målet är att barnen ska känna nyfikenhet kring mat genom att de själva får ta så stor del mat de känner för. Målet är att barnen och pedagog får en fin stund tillsammans, att det skapas en samvaro mellan barn/pedagog barn/barn. Målet är att ge barnen en positiv upplevelse av måltiden, en naturlig inställning till mat. Målet är även att barnens grupp- och självkänsla främjas.

Utvärdering/dokumentation

Vi utvärderar kontinuerligt vid enskilda planeringar och vid arbetslagsplanering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: