👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig instruktion VT 21

Skapad 2020-01-15 13:16 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Eleven gör en muntlig instruktion av något för henne välbekant område eller en välbekant aktivitet och anpassar instruktionen språk och innehåll till mottagaren.
Grundskola 8 Svenska
Youtube behöver nya instruktioner! Kan du visa en trollkonst, grundstegen i zumba eller slå en knop? Alla är bra på något, visa det!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Youtube söker dig!

Youtube söker med ljus och lykta efter nya instruktioner på svenska. Alla är bra på något - vad är du bra på?

Uppgiften i arbetsområdet består av att samla information, sammanställa denna, förbereda och genomföra en muntlig instruktion på ett för ändamålet anpassat språk (publiken är 10-90 år) med god struktur, om något som du känner till väl.

Du kan t ex visa och berätta om hur man syr i en knapp, hur man står på händerna eller hur man tecknar manga. Valet är fritt! 

Du väljer också hur du vill presentera din muntliga instruktion, antingen "live" inför klassen eller också med en film som ska ha mycket god ljud- och bildkvalitet.  Instruktionen ska vara ca 2-5 minuter lång.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du kan samla in, välja ut och sammanställa information kring det du skall instruera.

  • hur väl du anpassar språket och innehållet till mottagaren.

  • hur väl du kan instruera valfri aktivitet. Kan publiken följa med steg för steg? Använder du lämpliga hjälpmedel? Är du tydlig, visar engagemang och har du publikkontakt?

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med arbetsområdet muntlig instruktion v 2 – 5.

Utförlig arbetsbeskrivning finns på Mina Studier.