Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans med sjalar

Skapad 2020-01-15 13:31 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Motorik Estetisk verksamhet
Syftet: Eleven får möjlighet att genom rörelse och musik utveckla en harmonisk erfarenhet om sin kropp och välbefinnande. Igenom varje lektions tillfälle ska eleven lära sig skapa estetiska rörelser, kommunicera med kroppen, utveckla kunskapen om rörelse, människa och natur samt ska kunna ordna händelser och upplevelser i tid och rum, såsom sortera och räkna olika föremål. Estetisk verksamhet: - Skapa med musik. Kommunikation: - uttrycka sig med kroppsspråk som en kommunikationsverktyg Motorik: - använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang. Verklighets uppfattning: -kunskap om människa och natur. ordna händelser och upplevelser i tid och rum - sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet Under sju tillfälle av 30 minuter kommer vi utveckla ett projekt där eleverna ska dansa med jonglersjalar av olika färger.

Innehåll

 Detta projekt är inspirerad av aktiviteter som skapades av Åsa Fagerlund, dans konsulent Kultursförvaltiningen . Region Stockholm.

Uppgifter

 • Dans med sjalar 1

 • Dans med sjalar 2

 • Dans med sjalar 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: