Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden år 5 VT19

Skapad 2020-01-15 14:22 i Almåsskolan Mölndals Stad
HT år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  

Konkretiserade mål:
- Du ska kunna använda kartor på ett fungerade sätt.
- Du ska ha kunskaper om Nordens geografi.
- Du ska ha kunskaper om hållbar utveckling.
- Du ska ha grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
- Du ska kunna föra ett resonemang kring sambandet mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
- Du ska kunna använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

Bedömning
- Delta aktivt på lektioner och i diskussioner
- Lämna in arbetsuppgifter
- Prov på namngeografi

Uppgifter

 • Eget nordiskt land

 • Eget nordiskt land

 • Prov - Kartkunskap

 • Prov - Kartkunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Norden

Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt, huvudstäder, större vatten, berg och öar. kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet placera ut de nordiska länderna, större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurser i Norden.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Hållbar utveckling
Känna till vad hållbar utveckling är och ge exempel på hur man kan göra miljöetiska val i vardagen
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du kan förklara hållbar utveckling och ge enkla exempel på miljöetiska val i vardagen.
Du kan förklara hållbar utveckling och ge mer utvecklade exempel på miljöetiska val i vardagen.
Du kan förklara hållbar utveckling och ge välutvecklade exempel på miljöetiska val i vardagen.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Källkritik
Använda olika källor och söka fakta ifrån dessa, samt förklara varför dina källor är trovärdiga.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Du kan använda en källa för att söka information och kan enkelt förklara varför den är trovärdig.
Du kan använda en mer än en källa för att söka information och kan enkelt förklara varför de är trovärdiga.
Du kan använda en mer än en källa för att söka information och kan utvecklat förklara varför de är trovärdiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: