Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag

Skapad 2020-01-15 14:41 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vem är jag ska utforskas på olika sätt

Innehåll

Område, läroplansmål: Området är identitet

 

Varför har ni valt detta område? För att barnen ska få utökade kunskaper om sin kropp, sitt jag och allt som gör att dom är dom

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? Undervisningsplanen gäller för hela gruppen men kommer utforskas på olika sätt i olika grupper

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? Att de får en större medvetenhet om vem de är samt att de får prova på många olika uttrycksformer 

Stödfrågor

      Vi kommer att ha avprickningslistor så att vi ser till att alla barn får utforska detta på så många sätt som möjligt , alla barn måste inte göra allt utan de kan pröva de uttrycksformer de är mest bekväma med. 

        Barnkonventionen?

        Vi kommer att arbeta med så många uttrycksformer som möjligt, rita, måla, skriva, fota, collage, lera, naturmaterial, digital lärplatta, teater, musik, dans

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

 

Uppföljning och analys

Deluppföljning sker på utvärderingsdagarna i juni, samt löpande under årets SKA-träffar.

Slutanalysen sker på utvärderingsdagarna i december.

Uppföljningen och analysen avser Midsommarkransens förskolors utbildningsplan för 2020, men arbetslagens

undervisningsplaner ligger till grund för de svar och analyser arbetslagen kan göra.

 

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

Följer vi utbildningsplanen för Midsommarkransens förskolor? Vad ser vi?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk?

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

 

Slutanalys (görs minst en gång per år)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk?

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: