Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotar- om programmering

Skapad 2020-01-15 15:35 i Ängaboskolan Alingsås
Detta är en planering för ett arbetsområde där vi övar oss på programmering.
Grundsärskola 3 – 5 Bild Teknik Svenska Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vad är en robot, och hur kan den röra sig? Du kommer att få lära dig om hur man kan planera en robots rörelser, genom programmering.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med programmering och skapande. I vår omgivning finns det fullt av apparater som är programmerade till att göra på olika sätt. Hur får man en robot att röra sig som man själv vill?  Visst skulle det vara roligt att lära sig hur man kan bestämma över en robots rörelser?

Vi kommer också att skapa egna robotar av återvinningsmaterial.

 

Konkreta mål:

Mot slutet av detta arbetsområde kommer du att ha nya kunskaper om hur man

 • programmerar en kompis eller vuxen
 • programmerar en bluebot
 • skapar en egen robot av återviningsmaterial

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • programmera en kompis eller vuxen att röra sig enligt en plan
 • programmera en bluebot att röra sig enligt en plan
 • välja material och teknik då du skapar en egen robot av återviningsmaterial 
 • använda nya ord och begrepp då vi samtalar

 

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Reda ut vad en robot är och hur de kan användas i samhället
 • Programmera varandra genom dansprogrammering
 • Programmera blue bots
 • Se filmer och läsa böcker om maskiner och robotar
 • Skapa robotar av återvinningsmaterial
 • Skriva enkel text om våra robotar och göra en enkel presentation

Som stödstruktur för din text kommer du att få arbeta efter en mall som tydliggör hur du kan lägga upp din texts innehåll.

Nya ord och begrepp illustreras i begreppskartor och tecken för att  öka möjligheten för dig att delta i samtal och förstå texter inom arbetsområdet.

Exempel på ord och begrepp vi kommer använda: programmera, loop, bugg, robot, höger, vänster, framåt, bakåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Presentation av eget bildskapande.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Att styra föremål med programmering
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: