👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergsområden och öppna marker åk 5

Skapad 2020-01-15 15:47 i Parkskolan Kristianstad
En planering som innehåller bergsområden ur Biologiboken puls.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du ska få lära dig att identifiera, gruppera och sortera olika växter. Du ska också få lära dig hur växter och djur kan anpassa sig till den miljö de lever i.

Innehåll

Syfte:

Du ska få använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Du ska få genomföra systematiska undersökningar i biologi och använda biologins begrepp, modeller och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

 

 

Innehåll:

Djur, växter och andra organismers liv. 

Ekosystem i närmiljö, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Arbetssätt: 

 Vi kommer arbeta med text, film och arbetshäften. Vi kommer prata och diskutera mycket kring skillnad på växtlighet och djurliv vid olika förutsättningar. Du ska få göra fältstudiebesök på en äng.

Konkretiserade mål:

Du ska få göra ett fältstudiebesök på en äng och lära dig identifiera, sortera och gruppera växter efter en stödmall. 

I dina beskrivningar ska du kunna hantera och visa på kunskap om ämnesorden i begreppslistan.

Du berättar om näringskedjan och ger exempel på olika ekosystem i vår närmiljö.

Du kan berätta om hur djur och växter anpassar sig till miljön de lever i. 

 

Begreppslista: åker, stäpp, åkerholme, våtmark, betesmark, savann, asätare, bi, blomma, blad, stjälk, rot, pistill, ståndare, foderblad, kronblad, pollinering, stam, barr, löv,

Bedömning

Du kommer att få genomföra en skriftlig bedömningsuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Bergsområden och öppna marker åk 5

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Fältstudier
Du ska få göra ett fältstudiebesök på en äng och lära dig identifiera, sortera och gruppera växter efter en stödmall.
Du kan sortera och gruppera med några begrepp.
Du kan sortera och gruppera med 4 begrepp.
Du kan sortera och gruppera med 7 begrepp.
Ämnesord
I dina beskrivningar ska du kunna hantera och visa på kunskap om ämnesorden i begreppslistan.
Du kan namnge 9 växtarter.
Du kan namnge 13 växtarter.
Du kan namnge 17 växtarter.
Anpassning till livsmiljö
Du berättar om växter och djurs anpassning till sin livsmiljö.
Du kan berätta om en anpassning som växter och djur gör.
Du kan berätta om två anpassningar som växter och djur gör och ge minst ett exempel.
Du kan berätta om en anpassning som växter och djur gör och ge minst två exempel.