Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texer: Rymden

Skapad 2020-01-15 18:57 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Ett mål i svenskan är att kunna skriva olika typer av texter. Det finns beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och berättande texter. I det här området kommer du att få titta närmare på vad en beskrivande text är och hur den är uppbyggd.

Innehåll

Lärandemål:

 • förstå syftet med en beskrivande text och lära sig hur en sådan är organiserad
 • kunna skriva en beskrivande text
 • använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text
 • kunna hämta information från olika källor, värdera källorna och kunna hänvisa till de källor du använt dig av
 • läsa och förstå beskrivande texter med hjälp av olika lässtrategier
 • att kunna göra en enkel muntlig presentation

 

Arbetssätt:

 • Vi tittar närmare på olika faktaböcker och letar efter typiska särdrag
 • Vi tittar på faktatexters struktur med t ex verb i presens, olika sambandsord och underrubriker.
 • Vi arbetar med verb i NE
 • Vi tittar närmare på språket i faktatexter och kollar in t ex hur man kan fånga läsaren och  bygga ut meningar
 • Vi söker efter fakta från olika källor och sorterar faktan och samlar den i en tankekarta
 • Vi arbetar med rymden på NOn 
 • Vi skriver egna faktatexter om rymden
 • Vi arbetar med själv-och kamratrespons
 • Vi berättar för varandra om rymden med hjälp av våra faktatexter
 • Vi tolkar faktatexter med hjälp av olika lässtrategier - zooma in, ställa frågor etc.
 • Vi tittar på en spelfilm om rymden (ev på NOn)
 • Vi skriver en berättelse om rymden

 

Så här visar jag vad jag kan:

 • jag skriver en beskrivande text 
 • jag arbetar med självrespons på min text och redigerar och förbättrar
 • jag ger och tar emot kamratrespons på min text och redigerar och förbättrar 
 • jag tar emot återkoppling från min lärare och redigerar och förbättrar min text
 • jag deltar aktivt på lektionspassen och är med i muntliga diskussioner
 • jag berättar om innehållet i min faktatext för en grupp i klassen

 

Kunskapsmål:

Se matrisen nedan. 

Matriser

Sv
Beskrivande texter

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Syfte
Förstår vad en en beskrivande text är och hur den används. Kan skriva en faktatext som beskriver något.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande texter, som har olika syften ( tex förklarande, instruerande, argumenterande och biografiska texter) Skriver en text som tydligt beskriver något.
Innehåll
Innehållet är begripligt.
Innehållet är tydligt och informativt.
Struktur
Skriver en inledande definition. Delar in texten i underrubriker.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av det texten handlar om. Sorterar faktan väl och delar in den i olika underrubriker.
Språkliga drag
Använder något särdrag för att förtydliga texten. Använder några ämnesspecifika ord. Verben skrivs i presens (nutid). Meningarna ger information om ämnet.
Använder flera olika särdrag för att förtydliga texten. Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs. Meningarna är varierade och utvecklade (treskopsord)
från olika källor från ett avgränsat urval av källor
söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor
Har med minst 2 trovärdiga källor Tar med källhänvisning
Har med 3 trovärdiga källor eller mer och väljer ut de viktigaste centrala delarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: