👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-01-15 19:28 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Idrott och hälsa Svenska
Hur skulle vi se ut om vi inte hade skelett? Sover hjärnan på natten? Varför slår hjärtat fortare när vi springer? Vart tar maten vi äter vägen? I vårt arbetsområde undersöker vi vår hälsa, kroppen och våra sinnen på olika sätt. Vad behöver egentligen vår kropp för att må bra? Vi lär oss också ord och begrepp som vi behöver för att kunna resonera om kroppen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 Några exempel på kroppsdelar.

Vad är viktigt för att kroppen ska må bra?

Hur fungerar vår kropp, exempelvis hjärtat, lungorna  och vart tar maten vägen?

Vilka sinnen har vi och hur används dem?

Ord och begrepp:  hälsa, skelett, muskler, leder, lungor, hjärta, blodet, tarmar,  hjärna, nerver och sinnen.

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

läsa faktatexter om kroppen och undersöka hur tillhörande bilder kan hjälpa till för att lära oss  mer

titta på och resonera kring filmer som handlar om  hälsa, kroppen och våra sinnen

plocka ut och använda nyckelord från texter vi läser och filmer vi ser

sammanfatta våra kunskaper i tankekarta  som sedan används för att skriva faktameningar/faktatexter

planera, genomföra och dokumentera undersökningar/experiment som handlar om hälsa, kroppen och våra sinnen utifrån begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats

följa upp dina undersökningar/experiment genom att göra jämförelser mellan dina och andras resultat

skapa bilder som förklarar och beskriver det vi lär oss om  hälsa, kroppen och våra sinnen

lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om  hur kroppen fungerar

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva faktameningar/faktatexter, rita/skapa och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner, experiment  och undersökningar.

I ditt arbete använder du ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3