Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken i vardagen

Skapad 2020-01-15 20:14 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Teknik
Med teknik kan människan förbättra och förenkla sin vardag, men vad är teknik? Hur har tekniken förändrats? Hur fungerar tekniken runt omkring oss och hur påverkar den våra liv?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- du ska känna till något om vad teknik är.

- du ska känna till att tekniken finns överallt.

- du ska kunna berätta något om teknikens utveckling.

- du ska kunna ge exempel på teknik i vardagen och förklara vilket behov det uppfyller.

- du ska känna till fakta kring olika tekniska system (vatten, avlopp och reningsverk).

- du ska kunna hur man gör en skiss och göra en enkel konstruktion av något.

- ord och begrepp som hör till området 

Bedömning - vad och hur?

Vi bedömer din förmåga att:

- diskutera och resonera i grupp och helklass om vad teknik är ur olika perspektiv

- identifiera tekniska lösningar i vardagen, beskriva dem och förklara hur några delar samverkar för att de ska fungera. 

- resonera kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. 

- göra en enkel skiss och konstruera något.

- använda begrepp för att förklara hur en enkel uppfinning fungerar och hur den har förändrat vår vardag.

Undervisning

- läromedel Boken om teknik 4-6

- ord och begrepp

- filmer

- diskussioner 

- rita skisser till enkla konstruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: