Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik åk 5

Skapad 2020-01-15 20:45 i Bälinge skola Uppsala
Källkritik
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Historia
Hur ska jag veta om det jag läser eller hör är sant? Under vårterminen kommer vi att arbeta med materialet "Källkritik" (Foto: Privat) .

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta:

 Källkritik med Källspanarna åk 4-6

Vi kommer att:

 

Presentera begreppet källa och arbeta med olika källor.

Arbeta med förkunskaper i par med hjälp av VÖL-schema. 

Öva på att hitta lämpliga sökord och begränsa frågeställningarna.

Ta ut ut nyckelord från faktatexter.

Jämföra källor och dess trovärdighet.

Använda Venndiagram.

Söka fakta på internet.

Visa hur man söker efter bilder på internet som är tillåtna att använda och värdera dess trovärdighet.

Öva på att ange källor korrekt.

 

Lektionsupplägg

Vi kommer presentera de sex källspanarna  (VAD, VEM, NÄR, VARFÖR, JÄMFÖR OCH HUR)

Primär och sekundärkällor                                VAD  

Skriftliga, muntliga och materiella källor                  VAD

Fakta och faktion                                                     VARFÖR

Förkunskaper och sökfrågor                                    VÖL-SCHEMA

Närläsning                                                                NÄRLÄSNING

URL –söka fakta på internet                                     VEM

Ta ut nyckelord – jämföra texter                                JÄMFÖR

Tidningsrubriker                                                         VEM/VARFÖR

Egen text – tidningsartikel                                          FLER KÄLLOR

Upphovsrätt                                                                CREATIVE CO

Kommenterad källförteckning                                     Alla källspanare används

Vecka 10-14 är det ”Källkritikens månad”. 

Mål för arbetsområdet:

* Att delta i diskussioner kring texter och samtala om olika källor.

* Få en  förståelse för hur man värderar olika källor

* Lära sig några begrepp inom källkritiken (KÄLLA, SÖKORD, TROVÄRDIGHET, KÄLLKRITIK)

* Att hitta bilder enligt upphovsrättslagen

* Kunna ange minst två källor korrekt

 Så här kommer arbete att bedömas:

-Du deltar aktivt i diskussioner

-Du väljer ut lämpliga nyckelord ur texter

-Du ska kunna veta var du hämtar tillåtna bilder

-Du ska kunna avgöra texters trovärdighet

 

Uppgifter

Matriser

Hi Sv Sh
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Hi Sv Sh
Kunskapskrav historia åk 4-6

F (insats krävs)
E
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hi Sv Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

F (insats krävs)
E
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: