Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2020-01-15 20:50 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du provar på att programmera och lär dig om hur en dator är uppbyggd och fungerar.

Innehåll

Du ska lära dig om följande:

 • vad en dator används till
 • vad som finns inuti en dator
 • vad som menas med dataprogram
 • vad som menas med programmering
 • datorns historia

 

Arbetssätt:

 • Läsa fakta och diskutera
 • Tittar på en del avsnitt ur serien "Programmera Mera 2.0." 
 • Programmera i Scratch men också programmera en Micro:bit

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Matris Teknik åk. 4-6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, * identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, * använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, * värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och * analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan ... enkla tekniska lösningar i vardagen och ... för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
På väg mot
...beskriva och ge exempel på ...några ingående delar som samverkar
...förklara ...hur några ingående delar samverkar
...förklara ...hur några ingående delar samverkar... och visar då på andra liknande lösningar.
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att ... möjliga idéer till lösningar samt utforma ... fysiska och digitala modeller. Under arbetsprocessen ...
På väg mot
...pröva ...enkla ...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
...pröva och ompröva ...utvecklade ...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
...systematiskt pröva och ompröva ...välutvecklade ...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav
Eleven gör ... dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet ... är synliggjord.
På väg mot
...enkla ...till viss del
...utvecklade ...relativt väl
...välutvecklade ...väl
Kunskapskrav
Eleven kan föra ... underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
På väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: