Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Räkne-Reza på Spejarna

Skapad 2020-01-16 06:14 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
En planering som beskriver hur vi arbetar med matematik med de yngsta barnen i förskolan.
Förskola
I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer

Innehåll

Mål och syfte

De yngsta barnen utforskar matematik i sin vardag varje dag. Matematik för de allra yngsta barnen i förskolan kan vara att nå upp till sin krok i hyllan eller att göra plats för en kompis i samlingen. 

Vi vill ge barnen verktyg till ett sätt att beskriva och förstå sin omvärld på genom matematiken.

Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen

Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande och arbetar mot dessa mål 

 • För att bygga , skapa och konsturerna med hjälp av olika tekniker/ material och redskap.
 • förstålse för rum,tid och form,och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta

 

Metod/ Genomförande

Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter. Att barnen får en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering. Vi pedagoger sätter på oss våra "matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem. Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det som barnen utför

Dokumentation

Barnens lärande och utveckling dokumenteras med fotografier, och dokumentationer på väggarna inne på avdelningen. Barnen kan reflektera över sina bilder som hänger i deras nivå.

I Unikum dokumenteras barnens utveckling och lärande, vi visar vårdnadshavare genom blogg- och enskild lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: